Siyer Dersi Soru ve Cevapları

SİYER DERSİ
SORU VE CEVAPLARI


SİYER SORULARI
 
1.      Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
 
a) Hz. İbrahim                 b) Hz. İsa                   c) Hz. Musa               d) Hz. Muhammed
 
 
 
 
2.      “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
 
a)   Muhammed Peygamber                   b)   Sevilen Muhammed       
c)  Güvenilir Muhammed                      d)   Değerli Muhammed
 
 
 
 
3.      Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
 
a) Hz. İsa             b) Hz. Muhammed                c) Hz. Musa               d) Hz. Adem
 
 
 
 
4.      Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
 
a)   Alçakgönüllülüğünün            b)   Hoşgörüsünün
c)  Güvenilirliğinin                                  d)   Adaletinin
 
 
 
 
5.      Peygamberimiz, Mekke’den hicret ederken, korunması için kendisine bırakılmış emanetleri neden Hz. Ali’ye teslim etmiştir?
 
a)  İhtiyaçlarını karşılaması için                    b) Malları sahiplerine geri vermesi için 
c)  Daha sonra kendisine getirmesi için      d) Hz. Ali istediği için
 
 
 
 
 
6.      Peygamberimiz’in insanlarla ilişkilerinde din ve akrabalık farkı gözetmemesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
 
a)  Adaletinin                              b) Güvenilirliğinin
c)  Cömertliğinin             d) Hoşgörüsünün
 
7.      “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı ile ilgilidir?
 
a)  Alçakgönüllülük                                b) Cömertlik
c)  Adalet                                                d) Sabır
 
 
 
 
8.      “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
 
a)  Doğruluk                                           b) Sabır
c)  Hoşgörü                                            d) Cömertlik
 
 
 
 
9.      Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
 
a)      Ocak              b) Muharrem             c) Ramazan                d) Nisan
 
 
 
 
10. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
 
a)  Adaletini                                b) Alçakgönüllülüğünü
c)  Sabrını                                   d) Cesaretini
 
 
 
 
11. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir:
 
a)  “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
b)  “Korkma! Ben bir peygamberim”  
c)  “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
d)   “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
 
 
 
 
12. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü hangi olay için söylenmiştir?
 
a)  Kızı hırsızlık yaptığı zaman
b)  Saygın bir kadının cezalandırılmasının uygun olmayacağı söylendiği zaman,
c)  Hırsızlığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlatmak için                
d) Fatıma’yı uyarmak için
 
 
 
 
13. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
a)  Aişe – 25        b) Hatice – 25                        c) Hatice - 22                         d) Aişe - 22
 
 
 
 
14. Peygamberimiz eşiyle zaman zaman spor müsabakaları yapardı. Aşağıdaki şıklardan hangisinde eşi ve yaptığı müsabaka doğru olarak verilmiştir?
 
a)  Hz. Hatice - Atıcılık
b)  Hz. Aişe - Koşu
c)  Hz. Zeynep - Koşu
d)   Hz. Aişe - Atıcılık
 
 
 
 
15. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
 
a)  Peygamberimiz aile fertlerine karşı nazik ve yumuşaktı.
b)  Peygamberimiz, çok işi olduğu için, ailesine uğrayacak zaman bulamıyordu.
c)  Peygamberimiz aile fertlerine yardımcı olmaktan geri durmazdı.
d) Peygamberimiz Allah’ın emirlerini ilk olarak aile fertlerine aktarırdı.
 
 
 
 
16. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
 
a)  Hz. Ebubekir                                     b)   Hz. Ali
c)  Hz. Enes                                            d)   Hz. Hüseyin
 
 
 
 
 
17. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz” sözü niçin söylenmiştir?
 
a)  Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
b)  Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
c)  Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
d) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
 
 
 
 
18. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
 
a)  Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir babaydı.
b)  Peygamberimiz çocuklarının sorunları ve ihtiyaçlarıyla daima ilgilenirdi.
c)  Peygamberimiz yaramaz çocukları bazen dövmenin iyi olacağını söylemiştir.
d) Peygamberimiz, namazda babalarının sırtına çıkan çocuklara kötü davranılmamasını istemiştir.
 
 
 
 
19. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
 
a)  Hz. Zeynep                                        b)   Hz. Ümmü Gülsüm
c)  Hz. İbrahim                                       d)   Hz. Fatıma
 
 
 
 
20. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
a)  Ahmet – Mehmet                                 c) Ayşe – Fatma 
b)  Hasan – Hüseyin                                 d) Zeynep - Hatice
 
 
 
 
21. “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü hangi olay üzerine söylenmiştir?
 
a)  Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
b)  Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine      
c)  Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
d) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
 
 
 
 
22. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
 
a)  “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b)  “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c)  “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
 
 
 
 
23. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
 
a)  Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin           b)   Çocukları : Fatıma ve Zeynep
c)  Torunları : Ümame ve Üsame                        d)   Çocukları: İbrahim ve Abdullah
 
 
 
 
24. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
 
a)  Aişe – Muhammed                b) Hatice - Muhammed
c)  Fatıma – Hüseyin                  d) Fatıma – Ali
 
 
 
 
25. Bir komşu olarak Peygamberimiz’i tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
 
a)  Peygamberimiz komşularına saygı gösterir ve onlara kibar davranırdı.
b)  Peygamberimiz komşularına selam verir ve güler yüz gösterirdi.
c)  Peygamberimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur.        
d) Peygamberimiz komşularına bazen saygı gösterir ve kibar davranırdı.
 
 
 
 
26. “….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
 
a)  Komşusu        b)         Arkadaşı        c)         Annesi                        d) Kardeşi
 
 
 
 
 
27. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
 
a)  En sevdiğin arkadaşına                                b)   En yakın akrabana
c)  En yakın komşuna                                        d)   En sevdiğin komşuna
 
 
 
 
28. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve “neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
 
a)  Komşular                                           b)   Arkadaşlar
c)  Dostlar                                              d)   Akrabalar
 
 
 
 
29. Bir arkadaş olarak Peygamberimiz’i tanımlayan en uygun şık hangisidir?
 
a)  Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı.
b)  Peygamberimiz arkadaşlarına karşı çok şakaçıydı.
c)  Peygamberimiz arkadaşlarını her şeyden çok severdi.
d) Peygamberimiz arkadaşlarıyla zaman geçirmekten çok hoşlanırdı.
 
 
 
 
 
30. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
 
a)  Hz. Ali            b) Hz. Ebubekir         c)         Hz. Ömer        d)   Hz. Osman
 
 
 
 
 
31. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatır?
 
a)  Cömertlik                                                      b) Merhamet
c)  Vefa ve yardımseverlik                                d) Sabır ve tevekkül
 
 
 
 
 
 
 
32. Peygamberimiz’in faiz ve kan davasını ilk olarak akrabaları arasında kaldırmasının anlamı nedir?
 
a)  Akrabalık ilişkilerine önem vermesi
b)  Önce yakınlarından başlayarak Allah’ın emirlerinin uygulanmasında adil olduğunu göstermesi
c)  Akrabalarını çok sevmesi               
d) Gerekirse yakınlarını cezalandırmaktan geri durmayacağı
 
 
 
 
33. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
 
a)  Amcası Abbas’ın kan davası
b)  Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
c)  Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
d) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
 
 
 
 
34. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
 
a)  Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
b)  Amcası Abbas’ın faizi          
c)  Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi                 
d)   Amcası Abdulmuttalib’in faizi
 
 
 
 
35. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay hangisidir?
 
a)  Veda Hutbesi                              c)  Medine Vesikası
b)  Akabe Biatları                            d)   Veda Haccı
 
 
 
 
36. Akabe biatlarında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
 
a)  İbadet etmenin önemi                                   b) Hırsızlık yapmamak
c)  Zina yapmamak                                            d) Allah’a ortak koşmamak
 
 
 
 
 
37. Aşağıdakilerden hangisi Akabe biatlarında yer almaktadır?
 
a)  İftira etmekten sakınmak                b)   İbadet etmenin önemi
c)  Namaz kılmanın fazileti                    d)   Oruç tutmanın önemi
 
 
 
 
38. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı nedir?
 
a)  Akabe Biatı                                       b)   Medine Sözleşmesi
c)  Veda Hutbesi                                    d)   Veda Haccı
 
 
 
 
39. Veda Hutbesi’nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
 
a)  Emanetleri sahiplerine vermek                   b)   Kadınlara iyi davranmak
c)  Hırsızlık ve zinadan uzak durmak                d)   Selam vermek
 
 
 
 
40. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer almaktadır?
 
a)  Selam vermenin önemi                     b) Eğitim ve öğretimin önemi
c)  İnsanların eşit olduğu fikri               d) Kurban kesmenin fazileti
 
 
 
41. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)  Kur’an-ı Kerim – Sünnet                  b) Sünnet - İcma
c)  Kitap – İcma                                     d) Kur’an-ı Kerim - Siyer
 
 
 
 
42. Veda Hutbesi’nde en çok hangi konular üzerinde durulmuştur?
 
a)  Sosyal konular                                  b) Siyasal konular
c)  İbadet konuları                                 d) İtikad konuları
 
 
 
 
 
43. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi özelliğini en iyi anlatır?
 
a)  Sabır ve Hoşgörüsünü                      b) Tevekkülünü
c)  Adaletini                                            d) Güvenilirliğini
 
 
 
 
44. Peygamberimiz’in Hz. Aişe’yle yaptığı iki koşu yarışması nasıl neticelenmiştir?
 
a)  İlkinde Peygamberimiz, ikincisinde Hz. Aişe kazanmıştı.
b)  İlkinde Hz. Aişe, ikincisinde Peygamberimiz kazanmıştı.
c)  Her iki yarışmada da Peygamberimiz kazanmıştır.
d) Her iki yarışmada da Hz. Aişe kazanmıştır.
 
 
 
 
45. Peygamberimiz’in, kızı Fatıma’nın kendisine hizmetçi isteğini reddetmesi O’nun daha çok hangi özelliğiyle ilgilidir?
 
a)  Cömertliği                                         b) Sade yaşama isteği
c)  Alçakgönüllülüğü                              d) Adaleti
 
 
46. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
 
a)      Peygamberimiz sabahları çocuklarının kapılarının önüne giderek onları namaza kaldırırdı.
b)      Peygamberimiz çocuklarına her istediklerini verirdi.
c)      Peygamberimiz kızlarını daha çok severdi.
d)      Peygamberimiz erkek çocuklarını daha çok severdi.
 
 
 
 
47. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
 
a)      Peygamberimiz ev süpürmenin, elbise dikmenin erkek işi olmadığını düşünürdü.
b)      Peygamberimiz, eşine danışma gereği duymazdı.
c)      Peygamberimiz eşine danışmaktan çekinmezdi.
d)      Peygamberimiz, eşiyle oynamayı ayıp sayardı.
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Bir komşu olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
 
a)      Peygamberimiz evde pişen yemekte komşunun da hakkı olduğunu söylerdi.
b)      Peygamberimiz kötü komşuyu azarlamanın gerekli olduğunu düşünürdü.
c)      Peygamberimiz komşularına miras bırakmıştır.
d)      Peygamberimiz sevdiği komşularına öncelik verirdi.
 
 
 
 
49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in doğruluk sıfatı ile bağdaşmamaktadır?
 
a)      Peygamberimiz asla yalan söylemezdi.
b)      Peygamberimiz kendisine eziyet edenlerin mallarını korumanın gerekli olmadığını düşünürdü.
c)      Peygamberimiz, doğru olmayan şakalar yapmazdı.
d)      Peygamberimiz emanete ihanet etmezdi.
 
 
 
 
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in adaleti ile bağdaşmamaktadır?
 
a)      Peygamberimiz, Yahudilerin haklarını korumanın kendi görevi olmadığını düşünürdü.
b)      Peygamberimiz, başka dinden olanların haklarını aramaktan geri durmazdı.
c)      Peygamberimiz zorluklarla karşılaştığında dahi adaletten ayrılmazdı.
d)      Peygamberimiz, kendi aleyhine de olsa adil davranmaktan çekinmezdi.
 
 
 
 
51-Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
 
 A-Medine                                                    C-Cidde 
 B-Kudüs                                                      D-Mekke
 
 
 
 
 52-Peygamber Efendimiz’in doğduğu dönemde Mekke´de ki insanların en önemli geçim kaynağı ne idi?
 
A-Tarım                                                        C-Madencilik
B-Hayvancılık                                               D-Ticaret
 
 
 
 
53-Peygamberimiz Mekke yönetiminde söz sahibi olan ve hacıların ağırlanması gibi görevleri de üstlenen bir soya mensuptur. Geldiği soyun adı nedir?
 

A-Kureyşin Haşimoğulları kolundan
B-Kureyşin Hanif soyundan
C-Kureyşin Aşıroğulları kolundan
D-Kureyşin Abbasoğulları kolundan

 
 
 
 
54-Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
 
 A-Abdulmuttalip                                         C-Abbas
 B-Abdullah                                                  D-Hamza
 
 
 
 
55-Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
 
 A-Fatıma                                                     C-Ümmü Gülsüm                        
 B-Aişe                                                         D-Hatice
 
 
 
 
56-Pegamber Efendimiz hangi tarihte dünyaya geldi?
 
 A-18 Mart 571                                                        C-20 Nisan 570
 B-20 Nisan 571                                                       D-18 Mart 570
 
 
 
 
57-Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed ismini veren kimdir?
 
 A-Babası Abdullah                                     C-Amcası Abbas
 B-Annesi Amine                                         D-Dedesi Abdulmuttalip
 
 
 
 
58-Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
 
A-Halime                                                       C-Aişe
B-Amine                                                        D-Hatice
 
 
 
 
59-Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
 
A-Halime                                                       C-Şeyma
B-Aişe                                                           D-Rukiyye
 
 
 
 
60-Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını, daha çocuk yaşlarda annesini kaybetti. Annesi Hz. Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?
 
A-5                                         B-6                             C-7                                         D-8
 
 
 
 
61-Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarını akrabalarından kimin yanında geçirdi?
 
A-Amcası Abbas                                           B-Amcası Ebu Talip
C-Amcası Hamza                                          D-Amcası Ebu Leheb
 
 
 
 
62-Peygamberimiz’in ilk ticaret yolculuğuna çıktığında Rahib Bahira ile karşılaştığı yer hangisidir?
 
A-Yemen                                                       B-Şam
C-Bursa                                                         D-Busra
 
 
 
 
63-Peygamberimiz’e Mekke´liler “Muhammed’ül-Emin“ diyorlardı. Peygamber Efendimiz’in daha çok hangi özelliğinden dolayı bu ismi vermişlerdi?
 
A-Cömert ve iyiliksever olmasından       C-Büyüklere karşı hürmetli olmasından
B-Dürüst ve güvenilir olmasından           D-Güler yüzlü ve tatli dilli olmasından
 
 
 
 
 
64-Mekke´nin ileri gelenlerince kötülüklerin arttığı, zayıf ve güçsüzlerin haklarının yendiği bir sırada kurulan ve Peygamberimiz’in de katıldığı “Hilful Fudul“ teşkilatının amacı ne idi?
 
A-İnsanlara iş bulmak
B-Suçlunun karşısında birlik olup haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak.
C-Mazlumların maddi ihtiyaclarını karşılamak
D-İnsanların eğitimine yardımcı olmak
65-Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
 
A-Hz. Ali                                                       B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer                                                   D-Hz. Osman
 
 
 
 
66-Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in çocuklarından biri değildir?
 
A-Rukiye                                                      B-Zeyneb
C-Kasım                                                        D-Zeyd
 
 
 
 
67-Efendimiz’e ilk vahyi getiren meleğin adı nedir?
 
A-Azrail                                                         B-Cebrail
C-Mikail                                                       D-İsrafil
 
 
 
 
68-İslam´da ilk emir nedir?
 
A-Namaz                               B-Oruc                        D-Hac                                     D-Oku
 
 
 
 
69-İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
 
A- 610                                                            B- 623
B- 571                                                            D- 632
 
 
 
 
70- Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
 
A-Fatiha Suresi                                             B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti                       D-Yasin Suresi
 
 
 
 
 
 
71-Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince başından geçenleri kime anlattı? Kim kendisini teselli etmişti?
 

A-Amcası Ebu Talip
B-Dedesi Abdulmuttalib
C-Amcası Hamza
D-Eşi Hz. Hatice

 
 
 
 
72-Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
 
A-Hz.Ali                     B-Varaka                   C-Abdulmuttalib                    D-Ebu Talib
 
 
 
 
73-Allah Teala, Peygamberimiz’e ilk vahiyden sonra yakın çevreye İslam´ın duyrulmasını emreden ayetler indirdi. Bunlar hangi ayetler idi?
 

A-Müddesir Suresi’nin ilk 5 ayeti
B-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti
C-Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti
D-Müzzemmil Suresi’nin ilk 5 ayeti

 
 
 
 
74-Peygamberimiz’e ve getirdiği yüce hakikatlere ilk inanan hanım kim idi?
 
A-Hz. Aişe                 B-Hz. Amine              C-Hz. Hatice                         D- Hz. Fatıma
 
 
 
 
75-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e ilk iman edenlerden biri değildir?
 
A-Hz. Ali                    B-Hz. Hatice              C-Hz. Ebubekir                     D-Hz. Ömer
 
 
 
 
76-Müslümanlar Mekke´de daha çok gizlice nerede bir araya gelerek Allah´ın emirlerini öğrenip, ibadet ediyorlardı?
 

A-Peygamberimiz’in evinde
B-Erkam´ın evinde
C-Ebu Bekir´ in evinde
D-Hz. Ali´nin evinde

 
 
 
 
 
77-Aşağıdakilerden hangisi müslümanlara baskı ve işkence yapanlardan biridir?
 
A-Varaka                                                      B-Bahira
C-Ümmü Eymen                                D-Ebu Cehil
 
 
 
 
78-Kur´an’da, hakkında hususi bir süre olan, Peygamber Efendimiz’in yakınlarına başlattığı davete ilk itirazı yapan, kızları ve oğulları nişanlı iken baskı yaparak oğullarını ayıran şahıs kimdir?
 
A-Ebu Cehil                                                  B-Ebu Leheb
C-Ebu Süfyan                                                D-Ebu İshak
 
 
 
 
79-Aşağıdaki şahısların hangisi şehit olan ilk müslümanlardan biridir?
 
A-Yasin                      B-Yasir                       C-Usame                                D-Zeyd
 
 
 
 
80-Hz. Ömer´in müslüman olmasına etki eden en önemli hadise nedir?
 

A-Tüm akrabalarının müslüman olması
B-Mekke´nin ileri gelenlerinin müslüman olması
          C- Dinlediği Kur´an ayetleri     
          D-Dinlediği güzel sözler

 
 
 
 
81-“Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
 
A-Hz. Ali                                                       B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer                                                   D-Hz. Muhammed
 
 
 
 
82-İslam´dan önce Arabistan´da putlara tapmayan, kötülükten uzak duran, bir olan Allah’a inanan kimseler de vardı. Bunlara ne isim veriliyordu?
 
A-Müslüman                                                 B-Hanif
C-Hrıstiyan                                                   D-Yahudi
 
 
 
 
83-Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret ettiler?
 
A-Medine                                                     B-Taife
C-Habeşistan                                                            D-Şam
 
 
 
 
84-Habeşistan’a hicret eden müslümanların arasında bulunan ve Peygamberimiz’in de damadı olan sahabi kimdir?
 
A-Hz. Osman                                                C-Hz. Ebubekir
B-Hz. Ali                                                       D-Hz. Ömer
 
 
 
 
85- Müslümanların ilk hicret yurdu olan Habeşistan’da Müslümanları iyi bir şekilde ağırlayan ve onlara iyilikte bulunan hükümdarın ismi nedir?
 
A-Habeşi                                                     C-Harisi
B-Necaşi                                                      D-Haşimi
 
 
 
 
86-Habeşistan kralı Necaşi, Müslümanları şikayet eden müşriklere nasıl davrandı?
 
A-Müslümanları iade etti.
B-Müslümanları haksız buldu.
C-Himayesinde istedikleri kadar kalabileceklerini söyledi.
D-Mekke’li müşrikler istediklerini aldılar.
 
 
 
 
87-Mekkeliler, müslümanları dinlerinden döndürmek için, boykot kararı aldılar ve müslümanlara üç yıl boykot uyguladılar. Alınan boykot kararını nereye asarak ilan ettiler?
 
A-Evlere                                                                     C-Caddelere
B-Okullara                                                                 D-Kabe’ye
 
 
 
 
 
 
88-Mekkelilerin müslümanlara uyguladakları ve büyük sıkıntı yaşattıkları boykot kaç yıl sürdü?
 
A- 1 Yıl                       B- 2 Yıl                    C- 3 Yıl                         D- 4 Yıl
 
 
 
 
89-Peygamberimiz (sav) çok sevdiği iki değerli varlığını kaybedince bu yıla “Hüzün Yılı” dendi. Kimler vefat edince o yıla hüzün yılı dendi ?
 
A-Hz. Hatice ve Ebu Talip                                         C-Hz. Aişe ve Ebu Bekir
B-Hz. Hatice ve Abdulmuttalip                                D-Hz. Fatıma ve Hz. Hamza
 
 
 
 
90-Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip vefat edince Peygamberimiz’in ve Müslümanların sıkıntıları ve üzüntüleri nedeniyle bu yıla ne dendi ?
 
A-Hazan Yılı                                                               C-Ölüm Yılı
B-Hüzün Yılı                                                               D-Ölüm Dönemi
 
 
 
 
91-Mekkeliler Peygamber Efendimize “Hasta isen tedavi ettirelim, amacın kral olmaksa seni başımıza kral yapalım, para istiyorsan Mekke’nin en zengini yapalım, niyetin evlenmekse Mekke’nin en güzel kızıyla evlendirelim… » diye teklifte bulunuyorlardı. Bunun karşılığında ne istiyorlardı ?
 

A-Mekke’yi terk etmesini             
B-İslam’ı anlatmaktan vazgeçmesini
C-Medine’ye göç etmesini
D-Kabe’ye girmemesini

 
 
 
 
 
92-Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Mekke dışında İslam’ı anlatmaya karar verince yardımcısı Zeyd’le beraber hangi şehre giderek insanları İslam’a davet etti?
 
A-Medine                     B-Yemen                  C-Şam                                   D-Taif
                                                                                   
 
 
 
93-Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
 
A-Hz. Zeyd                           B-Hz. Ali                       C-Hz Ömer               D-Hz. Hasan
94-Peygamberimiz’in İslam’ı tebliğ için gittigi Taif dönüşü dinlenmek için bir müddet kaldığı bahçede duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimiz’in telkini ile müslüman olan şahsın adı nedir?
 
A-Varaka                B-Addas                   C-Necaşi                        D-Ümmü Eymen
                                                                                   
 
 
 
95-Peygamberimiz’in Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan Cenab-ı Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir?
 
A-Mevlid                           B-Kadir                     C-İsra ve Mirac                         D-Berat
                                                                                     
 
 
 
96-Peygamberimiz’in Mirac gecesinde Allah’ın katına yükseldiği Kudüs’deki mescidin adı nedir?
 
A-Mescid-i Haram       B-Mescid-i Nebevi       C-Mescid-i İsra              D-Mescid-i Aksa
                                                                                   
 
 
 
97-Peygamberimiz’in İsra ve Mirac mucizesini duyan müşrikler, doğruca O’nun en sadık dostuna koştular. Ama ondan da “o söylemişse doğrudur” cevabını aldılar. Bu cevabı veren Peygamberimiz’in en sadık dostu kimdi?
 
A-Hz. Ebu Bekir                C-Hz. Ali                 B-Hz. Ömer                       D-Hz. Osman
 
 
 
 
98-Peygamberimiz’in Allah’ın bir armağanı olarak meydana gelen gece yolculuğu yaptığı Mescid-i Aksa’nın da bulundugu şehir hangisidir?
 
A-Mekke                 B-Kudüs                     C-Medine                               D-Şam
 
 
 
                                                                                   
99-“Yesrib“ aşağıdaki sehirlerden hangisinin eski ismidir?
 
A-Mekke                   B-Medine                                C-Kudüs                   D-Taif
 
 
 
 
 
 
100-Peygamberimiz, kendisi hicret etmeden önce İslam’ı anlatmak ve öğretmek üzere hangi sahabi’yi Medine’ye gönderdi?
 
A-Hz. Ali              B-Hz. Ömer           C-Hz. Osman           D-Musab b. Umeyr
                                                                                   
 
 
 
101-Peygamberimiz (sav) Akabe görüşmeleri neticesinde yanında Hz. Ebu Bekir ile birlikte hangi şehre göç etti?
 
A-Medine                   B-Mekke                    C-Kudüs                             D-Taif
                                                                                   
 
 
 
102-Peygamber Efendimiz’in hicret için yola çıkacağında kendi yatağında kalmasını istediği, sahipleri müşrik de olsa yanında bulunan emanetleri sahiplerine iade ederek arkasından Medine’ye gelmesini istediği sahabi kimdir?
 
A-Hz. Ebu Bekir            B-Hz. Ali                 C-Hz. Ömer              D-Hz. Osman
                                                                                   
 
 
 
 
103-Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay kadar misafir kaldi?
 
A-Musab b. Umeyr       B-Hz. Aişe       C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
                                                                                   
 
 
 
104-Mekke’den Medine’ye bütün mallarını bırakarak göç eden müslümanlara ne denir?
 
A-Sahabe                     B-Suffa                    C-Ensar                      D-Muhacir
                                                                                   
 
 
105-Aşağıdaki mescidlerden hangisi bütün müslümanlar için en önemli ve kutsal sayılan üç mescidden biri değildir?
 
A-Mescid-i Kuba          B-Mescid-i Haram          C-Mescid-i Nebevi         D-Mescid- Aksa  
 
 
 
 
106-Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
 
A-Cami                            B-Mescid                     C-Suffa                           D-Mihrab
 
 
 
 
107-Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiklerinde diğer dinlere mensup insanlar da vardı. Şehirde birliği sağlamak için onlarla iş birliği Antlaşması da yaptı. Aşağıdakilerden hangisi o dönemde Medine’de yaşayan diğer din mensuplarından biridir?
 
A-Mecusiler                  B-Hrıstiyanlar              C-Budistler                     D-Yahudiler  
 
 
 
 
108-Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah, müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
 
A-Bedir                     B-Uhud                    C-Hendek                                 D-Tebük        
 
 
 
 
109-Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
 
A-Bedir                    C-Hendek                      B-Uhud                              D-Hudeybiye
 
 
 
 
 
110-Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş hangisidir?
 
A-Bedir                                  B-Uhud                  C-Hendek               D-Hudeybiye
 
 
 
 
111-Müslümanlar Mekke’den ayrılalı altı yıl olmuştu. Mekkeliler Medineli müslümanlarla bir antlaşma yaptılar. Antlaşma şartlarından bazıları: “Müslümanlar gelecek yıl Kabe’yi ziyaret edebilecekler, müslümanlardan biri dininden dönerse onu iade etmeyecekler” … Yapılan bu tarihi antlaşmaya ne denir?
 
A-Barış Antlaşması   B-Akabe Antlaşması C-Hac Antlaşması   D-Hudeybiye Antlaşması
                                                                                   
112-Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra komşu devletlerin hükümdarlarına İslam’a davet mektupları gönderdi. Aşağıdakilerden hangi ülkeye davet mektubu gitmemiştir?
 
A-Irak’a                          B-Habeşistan’a                  C-Mısır’a                 D-İran’a
                                                                                   
 
 
 
113-Peygamberimiz’in Mekke’nin fethinden sonra onbinlerce sahabesi ile yaptığı hac ibadeti esnasında, Arafat’ta okuduğu hutbeye ne ad verilir?
 
A-Namaz Hutbesi             B-Veda Hutbesi          C-İslam Hutbesi             D-Hac Hutbesi
 
 
 
 
114-Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
 
A-Hz. Ali                 B-Hz. Ömer            C-Hz. Ebu Bekir              D-Hz. Osman
                                                                                   
 
 
 
115-Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
 
A-622                         C-631                              B-623                                D-632
 
 
 
 
116-Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
 
A-63                                B-60                            C-53                                  D-61
                                                                                   
 
 
 
117-İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılındı?
 
A-Mekke’de               B-Medine’de                    C-Kuba’da                   D-Taif’te       
 
 
 
 
118-Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?
 
A-Ensar                      B-Muhacir                         C-Suffa             D-Ashap
                                                                                   
 
 
 
119-Peygamber Efendimize 10 yıl hizmette bulunmuş ve kendisinden birçok hadis rivayet etmiş olan sahibi kimdir?
 
a) Enes b. Malik                 b) Hz. Ali                     c) Hz. Ömer             d) Hz. Ebu Bekir
 
 
 
 
120-Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
 
a) Müellefei Kulüb            b) Tebei Tabiin                 c) Sahabi                         d) Tabiin
 
 
 
 
121-Peygamberimiz’in ashabına imamlık yaptığı ve şu an kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?
 
a) Kabe-i Muazzama        b) Mescid-i Nebevi       c) Mescid-i Aksa         d) Mescid-i Kuba
 
 
 
 
122-Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
 
a) Ehl-i Kitap                    b) Ehl-i Sünnet               c) Ehl-i Beyt      d) Ehl-i Kabe
 
 
 
 
123-Aşağıdakilerden hangi hanım Peygamberimiz’in eşidir?
 
a) Hz. Fatıma                    b) Hz. Aişe                     c) Meryem         d) Rukiye
 
 
 
 
124- Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e hangi ayda inmeye başlamıştır?
 
a) Recep                           b) Şaban                         c) Ramazan                 d) Muharrem
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61094 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=