Peygamberimizin Hayatı
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
S-1: Siyer neye denir ?
C-1: Peygamberimiz Hz:Muhammed (a.s.) ın hayatını konu alan kitaplara “Siyer” denir.
 
S-2: Peygamberimiz nerede ve ne zaman doğmuştur ?
C-2: Peygamberimiz, Mekke’de 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un Peygamberimiz (s.a.v.) in doğduğu zamanı anlatan şiiri
 
14 ASIR EVVEL
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lakin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!
Neden görecekler, göremezlerdi tabii;
Bir kere, zuhur ettiği çöl en sapa yerdi,
Bir kerede, mamure-i dünya, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin.
Salgındı, bugün şarkı yıkan, tefrika derdi.
Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı o ma'sum,
Bir hamlede kayserleri, kisraları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı dirildi;
Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi geberdi!
Alemlere rahmetti evet şer-i mübini,
Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sahipse, O'nun vergisidir hep;
Medyun ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.
Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
Mehmet Âkif ERSOY

S-3: Peygamberimizin babası, annesi, süt annesi ve dedesinin adları nelerdir ?
C-3: Peygamberimizin babası Abdullah, annesi Âmine, süt annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalip’tir.
 
S-4: Peygamberimiz hangi soydandır ve soyu kime dayanır ?
C-4: Peygamberimiz (a.s.) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundandır. Ve zincirleme olarak Hz. İbrahim (a.s.) a dayanır.
 
S-5: Peygamberimizin Babası, Annesi ve Dedesi ne zaman vefat etmişlerdir ?
C-5: Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
 
S-6: Dedesinin vefatından sonra, Peygamberimizin koruyuculuğunu kim üstlenmiştir ?
C-6: Amcası Ebu Talip üstlenmiştir.
 
S-7: Peygamberimizin meşhur isimleri hangileridir ?
C-7: 1- Ahmed  2- Mahmud   3- Mustafa   4- Muhammed   5- El-Emin
 
S-8: Peygamberimize El-Emin ismi neden verilmiştir ?
C-8: Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na doğru sözlü, güvenilir anlamına Muhammed-ül Emin ismi verilmiştir.
 
S-9: Peygamberimiz ilk olarak kaç yaşında kiminle evlenmiştir ?
C-9: Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşında iken, Hz.Hatice validemizle olmuştur.
 
S-10: Cahiliye çağı ne demektir ?
C-10: Peygamberimize vahiy gelmeden önceki çağa “Cahiliye Çağı” denir.
(Bu çağa cahiliye çağı denmesinin sebebi, insanlar çok kötülük yapıyor ve elleri ile yaptıkları resim heykel gibi putlara tapıyorlardı”)
 
S-11: Kur’an da ismi geçen en büyük üç put hangileridir ?
C-11: 1- Lat : Taifte bulunurdu ve Sakif Kabilesi buna tapardı.
         2- Menat : Medinelilerin putu idi. Evs, Hazrec ve Gassan kabileleri bu puta tapardı.  
         3- Uzza : Mekke’de bulunurdu. Kureyş ve Kinane kabileleri bu puta taparlardı.
 
S-12:  İlk vahiy ne zaman, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi ?
C-12: Peygamberimize İlk vahiy, Mekke yakınlarındaki Hira daginda, Miladi 610 yılında gelmiştir.
           
S-13: Hz. Muhammed (a.s.) kaç yaşında ike peygamberlikle görevlendirildi ?
C-13: 40 Yaşında iken.
 
S-14: İslamın ilk emri nedir ?
C-14:  İslamın ilk emri “Oku” dur.
 
S-15:  İlk Müslümanlar kimlerdir?
C-15: İlk Müslümanlar;
          1- Hanımlardan Peygamberimizin eşi Hz. Hatice
          2- Büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
          3- Çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali,
          4- Kölelerden Hz. Zeyd b. Harise (Radıyallâhü anhüm)
 
 
S-16: En çok işkence gören ilk Müslümanlar kimlerdir ?
C-16: 1- Bilal-ı Habeşi           2- Ammar bin Yasir  
            3- Habbab bin Erer      4- Hz.Sümeyye
 
S-17: Peygamberimize ve ilk Müslümanlara en çok eziyet eden müşriklerin ele başıları kimlerdir ?
C-17:  1- Ebu Leheb
          2- Ebu Cehil 
          3- Velid bin Muğire 
          4- As bin Vail 
          5- Ümeyye bin Halef
 
S-18:  Habeşistana göçler neden ve ne zaman olmuştur ?
C-18: Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, peygamberliğinin 5. yılında 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere, toplam 15 kişilik ilk grup Habeşistana göç etmiştir. Bu grup; adaleti ile ünlü “Necaşi” isimli kralın yönettiği Habeşistan’da iyi karşılanıp, huzura kavuşunca, bir yıl sonra 80 kişilik 2. grup da aynı ülkeye göç etmiştir.
 
S-19: Hz.Ömer ne zaman,kaç yaşında Müslüman olmuştur ?
C-19: Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında, 33 yaşında Müslüman olmuştur.
 
S-20: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip ne zaman vefat etmişlerdir.
C-20: Peygamberimizin peygamberliğinin 10. yılında, önce, Müslüman olmadığı halde O’nun en büyük koruyucusu ve destekçisi olan amcası Ebu Talip 80 yaşında iken vefat etti. Bundan birkaç gün sonra da hayat arkadaşı, en büyük teselli kaynağı Hz. Hatice validemiz ebedi âleme göç etti.
Peygamberimiz çok üzüldüğü için bu yıla senetül hüzün (hüzün yılı) denmiştir.
 
S-21: Peygamberimizin Tâif yolculuğu ne zaman olmuş ve nasıl sonuçlanmıştır ?
C-21: Tâif yolculuğu İslâm Tarihi’nin en acıklı olaylarından biridir. Peygamberimiz amcası vefat edince, Kureyşlilerin çok âdi saldırılarına uğramaya başlamıştı. Bunun üzerine Mekke yakınındaki Tâif’e gitmeye karar verdi. Amacı; Tâiflileri Hak Dine davet etmek ve onların desteğini sağlamak idi. Fakat Tâifliler İslam’ı kabul etmek şöyle dursun, ayak takımını toplayarak Peygamberimizi ve yanındaki Zeyd bin Harise’yi taşa tutmuşlar ve çok iğrenç bir eylem sergilemişlerdir.
 
S-22: “Akabe Görüşmeleri” nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-22: Hz. Peygamber 13 sene Mekke’de Arapları İslâm’a davet etti.
Fakat müşriklerin engellemeleri sebebiyle, arzu edildiği ölçüde başarılı olunamadı. Bunun üzerine Peygamberimiz, çeşitli yollarla Medinelilerle ilişki kurmaya ve onlara yeni dini anlatmaya başladı. Medinelilerden ilk Müslüman olan Sâmit oğlu Süveyd’dir. Milâdi 621 yılında, Hac mevsiminde Mekke’ye giden Medinelilerden 12 kiŞilik bir gurup, Mekke yakınlarında “Akabe” denilen yerde Hz. Peygamber ile gizlice görüştüler ve O’na destek olma sözü verdiler. İşte bu olaya “1. Akabe Biatı” (söleşmesi) denir. Bundan bir yıl sonra yine aynı yerde, bu defa 75 kişilik bir gurup Müslüman olarak, Peygamberimizi ziyaret etmişler, yeni bir anlaşma yaparak O’na destek sözü vermişler ve Peygamberimizi Medine’ye davet etmişlerdir
İşte bu olaya da “2. Akabe Biatı” denilmektedir.
 
 
 
S-23: Mirac olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-23: Hicretten 1,5 yıl önce, Peygamberimiz Yüce Allah’ın katına yükselmiştir. Bu olaya Mi’rac denir.
 
S-24: Hicret nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-24: Hicret; Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Mîlâdi 622 yılında olmuştur.
 
S-25: Peygamberimizin ve ilk Müslümanlar Mekke’den Medine’ye neden göç etmişlerdir ?
C-25: Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; Peygamberimize ve İslâm’a giren ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkence yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı anlatma ve yayma İmkânı kalmadığından, Medineli ilk Müslümanların davet etmesi ve Yüce Allah’ın izin vermesiyle, Peygamberimiz ve Mekke’deki müslümanlar Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.
 
S-26: İlk mescit ne zaman ve nerede yapılmıştır ?
C-26: Peygamberimiz Hicret esnasında Medine yakınlarında Kuba köyünde 10 gün konaklamışlar ve burada kendisi de bizzat çalışarak İslâm’ın ilk mescidi olan (Kuba Mescidi) ni yapmışlardır.
 
S-27:  İlk Cuma namazı ne zaman ve nerede farz kılınmıştır ?
C-27: Peygamberimiz, Kuba köyünden Medine’ye büyük bir kalabalıkla hareket etmişler ve Beni Salim” yurduna vardıklarında, öğle namazı vakti olmuştu. Öğle namazını kılmak üzere mola verdikleri bu yerde, Cuma namazının farz kılındığına dair âyetler nâzil olmuş ve burada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
 
S-28: Peygamberimiz medine’ye vardığında ilk yaptığı en önemli işler neler olmuştur ?
C-28: 1- Yeri belirlenerek Mescid-i Nebevi’nin yapımına başlanılmıştır.
2- Mekke’li “Muhacir” (göç eden) diye adlandırılan Müslümanlarla Medine’li “Ensâr” (yardım edenler) diye isimlendirilen Müslümanlar arasında Kardeşlik Anlaşması” yapılmıştır.
3- Yahûdilerle anlaşma imzalanmıştır.
 
S-29: Kıblenin değişmesi nasıl ve ne zaman olmuştur ?
C-29: Önceleri Müslümanlar namazlarını Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılıyorlardı. Yahudiler bu konuyu Müslümanlara karşı kullanıyor, dedi kodu yapıyor ve kendileri için gurur kaynağı kabul ediyorlardı. Bu duruma hem Peygamberimiz hemde ilk Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Sonunda Medine’de, hicretin 2. yılında, Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiğini emreden âyetler nazil oldu. Bundan sonra Müslümanlar namazlarını Mescid-i Haram’a, dolayısıyla O’nun içinde bulunan Kâbe’ye yönelerek kılmışlardır.
 
S-30: Hicretin 1. yılının önemli olayları hangileridir ?
C-30:  Hicretin 1. yılının önemli olayları şunlardır:
      1- Cuma Namazının farz kılınması,
1-    Mescid-i Nebevi’nin inşâ edilmesi,
2-    Ezan’ın sünnet kılınması,
3-    Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik anlaşması yapılması,
4-    Yahudilerle anlaşma imzalanması,
5-    Peygamberimizin Hz. Aişe ile evlenmesi.
 
S-31: Hicretin 2. yılında meydana gelen bazı önemli olaylar nelerdir ?
C-31:
     1- Müşrikler tarafından saldırılara uğrayan Müslümanlara savaş izni verilmiştir,
1-    Oruç farz kılınmıştır.
2-    Zekât farz kılınmıştır.
3-     Fıtır Sadakası vâcip kılınmıştır.
4-     Bayram namazları vâcip kılınmıştır.
5-    Hz. Fâtıma ile Hz. Ali evlenmişlerdir.
6-    Bedir savaşı yapılmıştır.
 
S-32: Sahâbe kime denir ?
C-32: Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.
 
S-33: Ensar kime denir ?
C-33: Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara denir.
 
S-34: Muhacir kime denir ?
C-34: Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
 
S-35: Peygamberimiz (s.a.v.) in yaptığı en önemli savaşlar hangileridir ?
C-35: 
1-
Bedir Savaşı      2- Uhud Savaşı   
3- Hendek Savaşı   4- Mekke’nin Fethi
 
S-36: Bedir savaşı kaç tarihinde,kimlerle yapılmıştır ?
C-36: Bedir savaşı 824 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır.
 
S-37: Bedir savaşının sonuçları nelerdir ?
C-37: 
      1- Bin kişilik müşrik ordusunu, 300 kişilik Müslüman ordusu yenmişlerdir.
      2- Başta Ebu Cehil olmak üzere müşrikler toplam 70 ölü vermişlerdir.
      3- Müslümanlar 14 şehid vermişlerdir.
      4- Bu galibiyet Müslümanların moralini yükseltmiş,İslam’ın yayılmasını hızlandırmıştır.
      5- Mekke’li müşrikler ümitsizliğe düşmüşlerdir.
 
S-38: Uhud savaşı kaç tarihinde, kimlerle yapılmıştır ?
C-38: Uhud savaşı 625 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır
     
S-39: Uhud savaşının sonuçları nelerdir ?
C-39: 1- Okçuların Peygamberimizin emrine uymadıkları için, Müslümanlar sıkıntılı anlar yaşamışlardır.
2- Peygamberimiz yaralanmış, dişi kırılmıştır.
3- Müslümanlar 70 şehid vermişlerdir.
4- Peygamberimizin amcası Hz.Hamza şehid olmuştur.
 
S-40: Hendek savaşı kaç tarihinde, kimlerle yapılmıştır ?
C-40: Hendek savaşı 627 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır. Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmişlerdir.
 
S-41: Hudeybiye Barış Antlaşması ne zaman ve nerede yapılmıştır ?
C-41: Hicretin 6. yılında (m. 628) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe gurubu ile Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu duyunca telaşa düştüler ve Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Buna karşılık Müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan” adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere karşı koymak üzere Hz. Peygambere söz verdiler.Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir. Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihi bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.
 
S-42: Hayber Kalesi ne zaman fethedilmiştir ?
C-42: Hicretin 6. yılında (m.628 yılı), Medine –Suriye yolu üzerinde bulunan, Yahudilere ait, ama Müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan Hayber Kalesi, 1600 kişilik Müslüman ordusu ile fethedilmiştir. Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.
 
S-43: Mekke ne zaman fethedilmiştir ?
C-43: Milâdi takvime göre 11 Ocak 630 (Hicri 20 Ramazan tarihinde Mekke Şehri fethedilmiştir.
 
S-44: Peygamberimizin peygamberliği kaç yıl sürmüştür ?
C-44: Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.
 
S-45: Peygamberimiz kaç yaşında iken ve hangi yılda vefat etmiştir ?
C-45: Peygamberimiz 63 yaşında iken, 632 yılında, Medine-i Münevver’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kbrinin bulunduğu yere “Cennet Bahçesiveya “Tertemiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.
 
S-46: Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur ?
S-46: Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.
Kız çocukları      : Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatımadır.
İbrahim dışında kalan diğer çocukları, Hz. Hatice validemizden olmuştur.
 
S-47: Peygamberimizin ev halkına ne denir ?
C-47: Peygamberimizin ev halkına “Ehl-i Beyt” denir.
 
S-48: Peygamberimiz (a.s.) in Veda Haccı ve Veda Hutbesi hakkında ne biliyorsunuz ?
C-48: Peygamberimiz (a.s.) milâdi 632 yılında, Mekke’ye giderek, ilk ve son Haccını yapmış ve Arafat’ta yaklaşık 124 bin müslümana hitaben meşhur Veda Hutbesini okumuştur.
Veda Hutbesinde yer alan bazı hükümler, ana başlıkları halinde şunlardır.
      1- İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliyet gelenekleri kaldırılmıştır.
      2- Bütün insanlar eşittir.
      3- Can, mal ve namus dokunulmazdır.
      4- Emanetler sahiplerine verilmelidir.
      5- Tefeciliğin her türlüsü haramdır.
      6- Kan davaları kaldırılmıştır.
      7- Erkekler kadınların haklarını gözetecekler, kadınlarda erkeklerin haklarına riayet edeceklerdir.
      8- Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.
      9- Bütün Müslümanlar kardeştir.
    10- Hizmetçilere iyi davranılacaktır.
 
S-49: Peygamberimizden sonra gelen 4 Halife sırasıyla kimlerdir ?
C-49:  Dört halife şunlardır:
1- Hz.Ebu Bekir 
2- Hz.Ömer 
3- Hz.Osman 
4- Hz.Ali (r.anhüm)
 
S-50:  “Aşere-i Mübeşşere” neye denir ?
C-50: Peygamberimizin dünyada iken Cennete gireceklerini müjdelediği 10 sahabeye “Aşere-i Mübeşşere”müjdelenen 10 kişi” denir
 
S-51: ”Kimler Aşere-i Mübeşşere” dendir ?
C-51:  Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabe şunlardır.
           1- Hz.Ebu Bekir 
           2- Hz.Ömer
           3- Hz.Osman 
           4- Hz.Ali 
           5- Hz.Talha bin Ubeydullah 
           6- Hz.Zübeyr bin Avam 
           7- Hz.Abdurrahman bin Avf
           8- Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas 
           9- Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah 
          10- Hz.Said bin Zeyd (r.anhüm)

Yüce Allah buyuruyor ki:
 
“(Ey Peygamberim!) De ki: 
Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki,
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”
(Âli İmran Sûresi.31)
 
 
“Ben sana çağdaş olamadığımdan dolayı üzgünüm 
ey Muhammed!
İnsanlık senin gibi seçkin bir şahsiyeti bir defa görmüştür,
bundan sonra göremeyecektir.
Manevi huzurunda derin bir saygı ile eğilirim.”
  (Alman Devlet Adamı Prens Bismark)

www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61094 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=