Namazda Okunan Dualar

NAMAZDA OKUNAN DUALAR

 

SÜBHÂNEKE DUÂSI

"Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebêrakesmük.
Ve teâlâ ceddük. (Vecelle senâük)
Velê ilâhe ğayruk."     

MANASI
Allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin şanın yücedir, ve senden başka hiçbir ilâh yoktur.
 

 Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra okunur. 
Ayrıca İkindi ve Yatsı namazının sünnetinin üçüncü rek’atlerinin başında  Fâtiha'dan önce. Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra okunur.
 
 (Ve celle senâaük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.)

ETTEHIYYÂTÜ DUÂSI

"Ettehıyyêtü lillêhi vessalevêtü vettayyibêtü esselêmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâamü aleynê ve alê ıbêdillêhis salihîn. 
Eşhedü ellê ilêhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

MANASI
Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. 
Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. 
Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür. 

Namazda her oturuşta okunur.

SALLİ  DUÂSI

Allâhümme salli alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê salleyte alê ibraahîme ve alê êli İbrâhîm 
İnneke hamidüm mecid

MANASI
Allah'ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle

BARİK  DUÂSI

Allâhümme bêrik. Alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê bêrakte alê ibrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.

MANASI
Allah'ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

NAMAZIN SONUNDA OKUNACAK DUÂ

Rabbenê êtinê fiddünyê hasenetev ve fil êhırati hasenetev ve gınê azêbennâr.

Rabbenâğfirlî ve li vêlideyye ve lil mü'minîne 
yevme yegûmül hısêb

MANASI
Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.
 
Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.
 
Namazlardaki oturuşlarda  Salli-Bârik Dualarından sonra okunur.

KUNUT DUÂSI-1

 Allâhümme innê nesteînuke, venesteğfiruke, venestehdîk. Venü'minübike venetûbü ileyk.
 Venetevekkelü aleyke, venüsnî aleykel hayra küllehû neşküruke, 
velâ nekfüruk, venahleu venetrukü meyyefcüruk.

MANASI
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUÂSI-2

Allâhümme iyyêke ne'büdü veleke nusallî ve nescüdü.
 Ve ileyke nes'â  venahfidü. Nercû rahmeteke venahşê azêbeke. İnne azêbeke bilküffêri mülhig.

MANASI
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut 1 ve Kunut 2 Duaları; Vitir namazının üçüncü rek'atinde Fatiha ve sureden sonra okunur

 ÂYET-EL KÜRSİ

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Gayyûm. Lâ te’huzühû sinetüv ve lâ nevm. Lehû mê fissemâvâti vemê fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mê beyne eydîhim vemê halfehüm velê  yühîtûne bişey’immin ılmihî illê bimêşê e vesia kürsiyyühüssemêvêti vel erd. Velê yeûdühû  hıfzuhümê  ve hüvel aliyyül azîm.

MANASI
Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Namazda sure yerine okunabilir. Ayrıca tesbihden önce de okunur.
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61276 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=