Namaz Hakkında Bilgi

NAMAZ

S-1: Namaz ne demektir ?
C-1: Kelime olarak, “dua etmek, övmek, yüceltmek, yönelmek” gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise; belirli zamanlarda, Allah’a ibadet maksadı ile Hz.Peygamberin öğrettiği şekilde ve ibadet niyetiyle gerçekleştirilen Özel hareket ve eylemlerdir.
 
S-2: Namaz ne zaman farz kılınmıştır ?
C-2: Namaz, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl evvel, Mirac olayı sırasında farz kılınmıştır.
 
S-3:  Namaz kimlere farzdır?
C-3: a)- Müslüman olanlara,             
       b)- Erginlik çağına gelmiş olanlara,                                                
       c)- Akıllı olanlara farzdır.
 
S-4: Namazın çeşitleri nelerdir ?
C-4: Namazlar başlıca üç çeşittir.
1-Farz Namazlar (Beş vakit namaz ve Cuma namazı gibi.)
2-Vacib Namazlar (Vitir ve Bayram namazları gibi.)
3-Nafile Namazlar (Farz ve Vacib namazların dışında kalan namazlar)  
 
S-5: Namaz kılınması caiz olmayan vakitler hangileridir ?
C-5: 1- Güneş doğarken,
       2- Güneş tam tepede iken,
       3- Güneş batarken, hiçbir namaz kılınamaz
Ancak, başlanmış ikindi namazı sırasında güneş batarsa, namaz tamamlanabilir.
 
S-6:  Beş vakit namazı ve rekat sayılarını söylermisiniz ?
S-6: Beş vakit namaz,vitir namazı dahil 40 rek’attir,

1)- Sabah namazı 4 rekattır, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz;

2)-
Öğle namazı 10 rekattır; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet,

3)-
İkindi namazı 8 rekattır; 4 rekat sünnet, 4 rekat farzdır.

4)-
Akşam namazı 5 rekattır; 3 rekat farz , 2 rekat sünnet.

5)- Yatsı namazı 10 rekattır; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet,

6)- Vitir namazı 3 rekattir. (Yatsı namazından sonra kılınır.)


S-7:  Namazın farzları kaçtır ?
C-7:  Namazın farzı 12 dir,
Bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara " Namazın şartları"denir.
Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir. Bunlarada "Namazın rükunları" denir.
Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir.
 
S-8: Namazın şartları nelerdir ?
C-8: Namazın şartları şunlardır;
1) Hadesten taharet:
(Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest alması)
2) Necasetten taharet: Bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde dinen pis kabul edilen bir pislik varsa temizlemek.
3) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi.Avret yerleri, erkeklerde göbek ile diz kapağı arası, kadınlarda ise yüz,el ve ayaklar dışındaki bütün bedendir.
4) İstikbali kıble:
Namazda Kıbleye dönülmesi.
5) Vakit:
Namazları kendi vakitleri içinde kılmak.
6) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek.
 
S-9: İbadetle temizliğin ilişkisi nedir ?
C-9: Dinimizde temizlik genel olarak öngörülmüş ve ayrıca bazı ibadetler için temizlik ön şart sayılmıştır. İbadetlerin emredilmesinin ana amaçlarından biri de; Allah’a kulluk bilincine ulaşmanın yanında, insanları maddi ve manevi temizliğe yöneltmek, böylece onların sağlıklı bir toplum oluşturmalarını, dünyada ve ahrette mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu yönüyle ibâdetle temizlik arasında çok yakın ve sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle, Yüce Allah, temizlik konusunda titizlik gösterenleri sevdiğini bildirmektedir. (Bakara Sûresi 125. âyet) 
Peygamberimiz de: “Temizlik imanın yarısıdır” buyurmaktadır.
 
S-10: “Hades” ne demektir ve kaça ayrılır ?
C-10: Abdestsizlik ve cünüplük sebebiyle, insanda meydana geldiği var sayılan manevi kirliliğe “Hades” denir. Büyük hades ve küçük hades diye ikiye ayrılır.
 
S-11: Büyük Hades nedir ?
C-11: Gusülle giderilebilecek cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerdir.
 
S-12: Küçük Hades nedir ?
C-12: Abdestsiz bulunma halidir.
 
S-13: Necaset neye denir ?
C-13: Maddi pislik veya kirliliğe “necaset” denir.
Bu kirliliği yapan maddelere “necis” denir.
 
S-14: Taharet ne demektir ve kaç kısma ayrılır ?
C-14: Taharet kelime olarak temizlik demektir. İslam bilginleri temizliği
1-     Maddi Temizlik
2-   Hükmi Temizlik  
3-  Manevi Temizlik olmak üzere üç kısma ayırmışlardır.
 
S-15: Maddi Temizlik nedir ?
C-15: Elbise, beden ve ibadet yerinin maddi pisliklerden ve kirliliklerden temizlenmesine Maddi temizlik denir.
 
S-16: Hükmi Temizlik nedir ?
C-16: Hades denilen manevi kirlilik halinin giderilmesi için yapılan temizliğe hükmi temizlik denir.
 
S-17:  Manevi Temizlik nedir ?
C-17:  Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek ve emanete ihanet etmek gibi günahlardan;Kalbini kıskançlık, büyüklenme, gösteriş hırs ve benzeri kötü huy ve  hastalıklardan benlik ve bilincini Allah’ın gayrısından (mâsivâ) temizlemesi demektir.
 
S-18: Kıble nedir ve neresidir ?
C-18: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri yöne “Kıble” denir.
Müslümanların kıblesi Mekke’de bulunan “Kabe” dir.
 
S-19: Kabe kim tarafından yapılmıştır ?
C-19: Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.
 
S-20: Namazın rükunları nelerdir ?
C-20: Namazın rükunları şunlardır.
1) İftitâh tekbiri: (Namaza başlarken tekbir almak)
2) Kıyâm: (Namazda ayakta durmak) 
3) Kıraat: Namazda Kur'an okumak)
4) Rükû: (Namaz da eğilmek) 
5) Sücûd: (Secdeye gitmek.Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak) 
6) Ka’de-i Âhire: (Namaz sonunda “Ettehiyatü” okuyacak kadar oturmak).
 
S-21: Tekbir ne demektir ?
C-21: “Allah en büyüktür” anlamındaki “Allâhü Ekber” sözünü söylemeğe tekbir” denir.
 
S-22: Namazın Vâciblerinden bazılarını söyleyiniz ?
C-22: Namazın Vâciblerinden bazıları şunlardır.
 1) Namaza "Allahu Ekber"sözü ile başlamak.
 2) Farz namazların ilk iki rek'atında, nafile namazların her rek'atında Fatiha suresini  okumak.
 3) Farz namazlarının ilk iki rek'atında, vitir ve nafile namazların her rek'atında Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
 4) Fatihayı sureden önce okumak.
 5) Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak.
 6) Üç ve dört rek'atlı namazların ikinci rek'atında oturmak.
 7) İlk ve son oturuşlarda ettehiyyatü'yü okumak.
 8) İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.
 9) Vitir namazında kunut dualarını okumak.
10) Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.
11) Ta'dili erkâna uymak.
12) Namazın sonunda selâm vermek.
13) Gerektiğinde sehiv secdesi yapmak.
 
S-23: “Ta'dil-i Erkan” ne demek tir ?
C-23: “Ta'dil-i Erkan”; Namazın rükûnlarını yerli yerinde ve düzenli yapmak anlamına gelir. Özellikle; rükûda, rükûdan doğrulmada, secdede iki secde arasındaki oturuşta söz konusu olur. Mesela rükûda üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” diyecek kadar durmak , doğrulduktan sonra ayakta ve iki secde arasında en az “Sübhânellâh”diyecek kadar beklemek ta’dil-i erkândan sayılır ve namazın vaciplerindendir.
 
S-24: Namazın sünnetlerinden bazılarını söyleyebilir misiniz ?
C-24: Namazın sünnetlerinden bazıları şunlardır.
1-    İftitah tekbiri alırken elleri kaldırılması, avuç içleri Kıbleye yönelik olması.
2- İftitah tekbirinin hemen ardından elleri bağlamak.
3- Sübhâneke okumak.
4- İlk rek’atta sübhânekeden sonra Eûzü Besmeleyi okumak.
5- Her rek’atın başında Fatihadan önce besmele okumak.
6- Sübhaneke ve Eûzü Besmele’yi gizli okumak
7- Fatiha’nın sonunda “âmin” demek
8- Rükûa varırken tekbir almak, rükudan doğrulurken “Semiallâhü limen hamideh” demek ve arkasından “Rabbenâ lekel hamd” demek
9- Rükûda üç sefer “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” demek.
10- Rükûdan doğrulurken “Semiallâhü limen hamideh” demek.
11- Secdeye varırken önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü yere koymak ve secdeden kalkarken, secdeye varış sırasının tersini yapmak.
12- İftitah tekbirinin dışındaki diğer tekbirleri almak.
13- Secdede üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” demek.
14- Ettehıyyâtü duasını gizli okumak.
15- Ettehıyyâtü duasından sonra salli, bârik ve Rabbenâ dualarını okumak.
 
S-25: Namazın mekruhlarından bazılarını söyleyebilir misiniz ?
C-25: Namzda mekruh sayılan bazı şeyler şunlardır;
1- Bir zararın giderilmesi amacı olmaksızın, namaz dışı bir davranışta bulunmak. (Parmak çıtlatmak, giysinin kolunu kıvırmak….. gibi.)
2- Namaza ilişkin eylemleri, namazın sünnet ve adabına uymaksızın yerine getirmek.(Özrü olmadan duvar, direk, baston vs. gibi bir şeye yaslanmak.)
3- Özürsüz namazın sünnetlerini terk etmek.
4- Namazda esnemek, gerinmek.
5- Namaza konsantre olma amacı dışında, gözleri yummak, gözleri sağa sola,aşağı yukarı çevirmek.
6- Sıkışık abdestle namaz kılmak.
7- Namazın geçerliliğine engel olmayacak miktarda elbise, vücut ve namaz yerinde necaset bulunduğu halde namaz kılmak.
8- Temiz olmayan şeylere karşı, kişinin kendini ibadete vermesini engelleyecek ve zihnini meşgul edecek yerlerde namaz kılmak.
9- Sahibinin izni olmadan başkasına ait bir yerde ve başkasına ait bir elbise içinde namaz kılmak.
10- Başka ezberi olduğu halde Fatihadan sonra sürekli belli bir sûreyi okumak.
11- Fatihadan sonra okunacak sûrelerde Kur’an’daki sıraya uymamak.
 
S-26: Namazı Bozan Şeyler
C-26: Namazı Bozan Şeylerden bazıları şunlardır.
1) Namazda konuşmak
2) Birşey yemek veya içmek.
3) Kendi işiteceği kadar gülmek.
4) Selâm vermek veya almak.
5) Göğsünü kıbleden çevirmek.
6) Namaz kılarken güneşin doğması.
7) Kur'an'ı, manası bozulacak şekilde yanlış okumak.
8) Namazda iken abdestin bozulmak.
9) Namazda örtülmesi gereken yerlerin açılması
10) Namazda bayılmak.

S-27: Cuma Namazı ne zaman kılınır ?
C-27: Cuma Namazı; Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.
 
S-28: Cuma Namazı Kimlere Farzdır ?
C-28: Cuma Namazı şu kimselere farzdır.
     1) Erkeklere,
     2) Hür olanlara,
     3) Mukîm olanlara. (Yolcu olmayanlara)
     4) Sağlıklı olanlara.
     5) Görme ve yürüme engeli olmayanlara.
 
S-28: Teravih Namazı nedir ?
C-28: Teravih Namazı; Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve Vitir namazından önce 20 rekat olarak kılınan bir namazdır.
 
S-29: Teravih namazının hükmü nedir ?
C-29: Sünnettir.
 
S-30: Bayram Namazı nedir ?
C-30: Bayram Namazı; Bayram günü, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınan iki rekatlı vacib bir namazdır.
 
S-85: Yolcu Namazı nedir ?
C-85: Yolcu Namazı; 90 km.uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak niyetiyle giden kimselerin kıldığı namazdır.Yolculuk halinde dört rekatlı farzlar ikişer rekat olarak kılınır. Vakit müsaitse sünnetler kısaltılmadan tam kılınır.
 
S-86: Kaza Namazı nedir ?
C-86: Kaza namazı; Vaktinde kılınmayan namazların sonradan kılınmasıdır.
 
S-87: Cenaze Namazı nedir ?
C-87: Cenaze Namazı; Ölen Müslümanlar için dua niyetiyle, rükusuz ve secdesiz ayakta 4 tekbir ile kılınan (farzı kifâye) bir namazdır.
 
S-88: Sehiv Secdesi nedir ?
C-88: Sehiv Secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi nedenlerle namazın vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi, farzların ise sadece ertelenmesi durumunda namazların sonunda yapılan secdelere denir.
 
S-89: Sehiv Secdesi nasıl yapılır ?
C-89: Son oturuşta “Tahiyyât” duası okunup, iki yana selam verdikten sonra, iki secde daha yapılır ve oturulur. Bu oturuşta tahiyyât duası ile beraber Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları okunarak her zamanki gibi önce sağa sonra sağa selam verilir.
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61094 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=