Kuran'ı Kerim Hakkında Kısa Bilgi

 

KURAN-I KERİM İLE İLGİLİ KISA BİLGİ
S-1: “Vahiy” nedir ?
C-1: “Vahiy”Allah tarafından doğrudan doğruya veya bir elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir.S-2: “İlâhî Kitap” ne demektir ?
C-2:  İlâhî Kitap: Allah sözü olmak bakımından aralarında farklılık bulunmaz. Ancak büyüklüğü itibariyle “suhuf” ve “kitap” olmak üzere ikiye ayrılır.


S-3: “Suhuf” ne demektir ?
C-3: “Suhuf”, dar bir çevrede,küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sahifeden oluşmuş küçük kitaplara denir.S-4:   Allah tarafından peygamberlere gönderilen 4 büyük kitabı
ve bunların hangi peygamberlere gönderildiğini Söyleyiniz.
C-4:    1- Tevrat : Hz.Musa (a.s)'a ,
             2- Zebur : Hz.Davud (a.s)'a,
             3- İncil : Hz.İsa (a.s) 'a,
             4-  Kur'an-ı kerim : Hz.Muhammed (s.a.v)’e gönderilmiştir.


S-5: Hangi peygambere kaç sahife gönderildiğini söyleyiniz.
C-5:     Hz. Âdem’e ……….....10 sahife.
            Hz. Şit’e ……………....50 sahife.
            Hz. İdrîs’e …………....30 sahife.
            Hz. İbrâhîm’e ………..10 sahife gönderilmiştir.


S-6:    Kur’an-ı Kerim nasıl bir kitaptır ?
C-6:   Kur’an-ı Kerim; Peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s.) a Allah tarafındangönderilen 114 sure ve 6236 ayetten oluşan, bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelen en son ve eşsiz ilâhi kitaptır.


S-7:   Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır ?
C-7:   Kur’an-ı Kerim; miladi 610 yılında, Mekke yakınlarındaki Hira dağında, Ramazan ayının 27. gecesinde “oku” emriyle inmeye başlanmış ve 23 senede tamamlanmıştır.


S-8:   İlk inen âyetler hangileridir ve bu âyetlerin anlamını söyleyiniz ?
C-8:   Alâk sûresinin ilk beş ayetidir.
             1- “Yaradan Rabbinin adıyla oku.”
             2- “O, insanı alak (döllenmiş yumurta) dan yarattı.”
             3- “Oku,Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.” 
             4- “Ki kalemle (yazı yazmayı) öğreten O’dur.”
             5- “İnsana bilmediğini O öğretti.”


S-9:  Âyet ne demektir ?
C-9:  Bir veya birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah sözü demektir.


S-10:   Sûre ne demektir ?
C-10:  Sûre; Kur’an-ı Kerim’in en az üç âyetten oluşan  
            ve özel isimleri bulunan  bölümleridir.


 
S-11: Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son sûreleri hangileridir ?
C-11: Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi “Fatiha”, son sûresi de “Nâs” sûresidir.


S-12:  Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sûreleri hangileridir ?
C-12: Kur’an-ı Kerimin en uzun suresi 286 ayetten oluşan Bakara suresi, en kısa sureler ise üçer ayetten meydana gelen Asr ve Kevser Sureleridir.


S-13: Meâl ne demektir ?
C-13: Meâl; Kur’an-ı Kerim’in Arapça’dan başka bir dile çevrilmesidir. Ancak hiçbir meâl; Kur’an-ı Kerimin orijinalinin yerini tutamaz.

S-14: Tilavet Secdesi ne demektir ?
C-14: Kur’an-ı Kerim de secde ayetleri okunduğu zaman yapılması gereken secdeye “Tilavet Secdesi” denir. Kur’an-ı Kerimde 14 yerde Tilavet Secdesi vardır ve özel işaretler ile belirtilmiştir.


S-15: Mushaf ne demektir ?
C-15: Kur’an sahifelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline “Mushaf” denir.


S-16: Kur’an-ı Kerim ne zaman “Mushaf” haline getirilmiştir ?
C-16: Hz.Peygamberin emanet olarak bıraktığı yazılı Kur’an sayfaları
          1.Halife Hz.Ebu Bekir zamanında “Mushaf” haline getirilmiş,
          3.Halife Hz.Osman zamanında 5 nüsha halinde çoğaltılmıştır.
    Daha sonra bu ana örneklerden çoğaltılan Mushaflar bütün dünyaya yayılmıştır.


S-17:   Kur’an-ı Kerimin özellikleri nelerdir ?
C-17:  1- Son ilâhi kitaptır,Allah sözüdür.
           2- Diğer ilâhi kitaplar belirli topluluklara gönderildiği halde,
               Kur’an bütün insanlığa gönderilmiştir.
           3- Diğer ilâhi kitaplar ya kaybolmuş veya insanlar tarafından değiştirilmiştir.
               Kur’an ise bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
           4- Hükümleri kıyâmete kadar geçerlidir.
           5- Okunması ile ibadet edilmiş ve sevap kazanılmış olur.
           6- Bütün insanlar ve cinler için bir öğüttür, rehberdir, rahmet ve şifadır.


S-18:  Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?
C-18:   1) Her müslüman Kur'anı Allah sözü olarak bilmeli ve inanmalıyız.
            2) Kur'an abdestli olarak elimize almalıyız.
            3) Kur'an temiz ve uygun bir yerde muhafaza etmeliyiz.
            4) Başkaları tarafından okunan Kur'anı saygı ile dinlemeliyiz.
            5) Kur’an-ı Kerimin anlamını öğrenerek, emirlerine ve yasaklarına uymalıyız.


S-19:  Kur’an-ı Kerim-i baştan sona ezberleyen kişilere ne denir ?
C-19: “Hâfız” denir.


S-20:  Kur’an-ı Kerim-i güzel okuma kuralların
ı anlatan ilim dalına ne denir ?
C-20: “Tecvid” denir.
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61276 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=