Genel Kültür Soru ve Cevapları

GENEL KÜLTÜR
SORU VE CEVAPLARI


TÜRKİYE VE TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
S-1: Vatan neye denir ?
C-1: Vatan; üzerinde bağımsız olarak yaşanılan, toprak parçasıdır.
 
S-2: Millet neye denir ?
C-2: Aralarında dil, din, kültür ve tarih birliği olan insan topluluğuna “millet” (ulus) denir.
 
S-3: Bayrak nedir ?
C-3: Bayrak; bie ülkenin, bir milletin özgürlük ve bağımsızlığının sembolüdür.
Bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü; canımızdan daha çok sevmemiz gereken şanlı ayyıldızlı bayrağımızdır.
 
S-4: Dünya üzerinde Türkiye’nin coğrafi konumu nedir ?
C-4: Türkiye; Asya ile Avrupa’yı bir birine bağlayan bir köprü konumunda olup,Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaştığı bir merkez durumundadır.
        
S-5: Türkiye hangi kıtalar üzerindedir ?
C-5: Asya ve Avrupa kıtaları üzerindedir.
 
S-6: Türkiye’nin komşularını söyleyiniz.
C-6: 1- Bulgaristan  5- İran  2- Yunanistan  6- Azerbaycan
        3- Suriye  7- Ermenistan   4- Irak  8- Gürcistan
 
S-7: Türkiye’nin başkenti neresidir ?
C-7: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
 
S-8: Türkiyenin kaç ili vardır ?
C-8: Türkiye’nin 81 ili vardır.
 
S-9: Türkiye’nin nüfus bakımından beş büyük şehrini söyleyiniz.
C-9: 1- İstanbul 2- Ankara 3- İzmir 4- Bursa 5- Adana
 
S-10: Türkiye’nin en uzun üç akarsuyunu söyleyiniz.
C-10: 1- Fırat 2- Dicle 3- Kızılırmak
 
S-11: Türkiye’nin en büyük üç gölünü söyleyiniz.
C-11: 1- Van Gölü 2- Tuz Gölü 3- Beyşehir Gölü. En büyüğü Van Gölü’dür.
 
S-12: Türkiyenin en büyük üç dağını söyleyiniz.
C-12: 1- Ağrı Dağı 2- Erciyes Dağı 3- Nemrut Dağı
Bunlardan Ağrı Dağı, 5137m. Yüksekliği ile en yüksek dağımızdır.
 
S-13: Toros Dağları hangi bölgededir ?
C-13: Akdeniz Bölgesinde’dir.
 
S-14: Türkiyenin denizleri hangileridir ?
C-14: 1-Akdeniz    2-Karadeniz    3-Ege Denizi    4-Marmara Denizi
 
S-15 Ege Denizi ile Marmara Denizi’ni birleştiren boğaz hangisidir ?
C-15: Çanakkale Boğazı.
 
 S-16: İstanbul Boğazı hangi denizleri birbirine bağlar ?
C-16: Karadeniz ve Marmara Denizi’ni.
 
S-17: Ege Bölgesinin en büyük liman şehri hangisidir ?
C-17: İzmir’dir.
 
S-18: Ülkemizin Trakya Bölgesi neresidir ?
C-18: İstanbul Boğazı’nın batısında (Avrupa yakasında) yer alan bölgeye “Trakya” denir.
 
S-19: Türkiye’nin Asya Kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir ?
C-19: Anadolu
 
S-20: Tortum Şelalesi, Palandöken Dağı ve Çifte Minereli Medresesi bulunan ve Nene Hatun ile ünlü doğu ilimizin adı nedir ?
C-20: Erzurum.
 
S-21: Uludağ, Emir Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, Ulu Camii ile ünlü olan ve Osmanlı’ya Başkentlik yapmış olan ilimizin adı nedir ?
C-21: Bursa
 
S-22: Ünlü peri bacaları hangi illerimizin sınırları içerisindedir ?
C-22: Nevşehir ve Niğde.
 
S-23: Türkiye’de çay hangi bölgede, hangi ilimizde yetişmektedir ?
C-23: Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ilimizde yetişmektedir.
 
S-24: İstanbul`un en önemli tarihî eserlerinden bazılarını söyleyiniz.
C-24: 1- Süleymaniye Camii         
          2- Sultan Ahmet Camii      
          3- Ayasofya Camii
          4- Eyüp Sultan Camii ve Türbesi      
          5- Topkapı Sarayı      
          6- Dolmabahçe Sarayı.
 
S-25: Selçuklu Türkleri tarafından yaptırılan çifte minareli medreseler hangi illerimizdedir ?
C-25: Erzurum, Sivas.
 
S-26: Bir mimarî şaheser olan Selimiye Camii, kim tarafından yaptırılmıştır, ve hangi ilimizde bulunmaktadır ?
C-26: Mimar Sinan tarafından 1569- 1575 yılları arasında yaptırılmıştır. Edirne’dedir.
 
S-27: Ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı hangi nehir üzerindedir ?
C-26: Fırat nehri üzerindedir.
 
S-27: Kocatepe Camii Türkiye’nin hangi ilindedir ?
C-27: Ankara’dadır.
 
S-28: Ayasofya Camii nerededir ?
C-28: İstanbul’dadır.
 
S-29: Hz. İbrahim’in, tanrılık iddiasında bulunan Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer Anadolu’dadır. Burası hangi ilimizdir ?
C-29: Şanlıurfa’dır
 
 
S-30: Tarih boyunca günümüze kadar kaç Türk devleti kurulmuştur ?
C-30: Tarihten günümüze kadar 16 Türk devleti kurulmuştur.
 
S-31: Tarihte kurulmuş Türk devletlerinden beş tanesinin adını söyleyiniz.
C-31: 
1- Büyük Hun Devleti    
4- Büyük Selçuklu Devleti
2- Göktürk Devleti         
5- Osmanlı Devleti    
3- Uygur Devleti
 
S-32: Türklerin ilk anayurdu neresidir ?
C-32: Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır.
 
S-33: Türkler Orta Asya’dan niçin göç etmişlerdir ?
C-33: Orta Asya’da baş gösteren kuraklık yüzünden.
 
S-34: “Anavatan” ve “Yavruvatan” sözleri size neyi hatırlatıyor ?
C-34: “Anavatan” deyince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan aziz vatanımızı, “Yavruvatan” deyince de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuruyeti’ni hatırlarız.
 
S-35: Türkler hangi yüzyılda Müslüman olmuşlardır ?
C-35: Türkler, milâdi 9. yüzyılda Müslüman olmuşlardır.
 
S-36: Tarihteki ilk Türk-İslam Devleti hangisidir ?
C-36: Karahanlılar Devleti’dir.
 
S-37: Türklere Anadolu’nun kapılarını kim, hangi tarihte açmıştır?
C-37: Türklere Anadolu’nun kapılarını Selçuklu Sultanı Alparslan 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Zaferi’yle açmıştır.
 
S-38: 1071 den sonra Anadolu’da Türklerin kurduğu devlet hangisidir. Bu devletin başkenti neresidir ??
C-38: Anadolu Selçuklu Devleti’dir, Bu devletin başkenti Konya`dır.
 
S-39: Osmanlı Devleti kim tarafından, hangi tarihte ve nerede kurulmuştur ?
C-39: Osmanlı Devleti, Osman Gazi tarafından, 1299 yılında, Söğüt ve Domaniç’te kurulmuştur.
 
S-40: Osmanlı Devleti’ne sırasıyla başkentlik yapmış illerimizi söyleyebilir misiniz ?
C-40: 1- Bursa 2- Edirne 3- İstanbul
 
S-41:  İstanbul kim tarafından, hangi tarihte fethedilmiştir ?
C-41: İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından, 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilmiştir.
 
S-42: Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti’nde kaç padişah görev yapmıştır ?
C-42: 36 Padişah.
 
S-43: Birinci Dünya Savaşı, ne zaman başlamış ve ne zaman bitmiştir ?
C-43: 1914 yılında başlamış ve 1918 yılında sona ermiştir.
 
S-44: Kurtuluş Savaşı nedir ve niçin yapılmıştır ?
C-44: Kurtuluş Savaşı; Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti’nin çökmesi ile, İşgale uğrayan yurdumuzun var olma savaşıdır. Elimizde kalan son vatan parçasını, Atatürk’ün “Ya istiklâl, ya ölüm” parolası  ile kurtarmak için yapılmıştır.
 
S-45: Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamış ve ne zaman bitmiştir ?
C-45: Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlamış, 9 Eylül 1922 de Yunanlıların İzmir’den denize dökülmesiyle sona ermiştir.
 
S-46: Çanakkale Zaferi ne zaman kazanılmıştır ?
C-46: Çanakkale Zaferi; 18 Mart 1915 tarihinde kazanılmış ve kahraman Mehmetçiğimiz, “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihin altın sayfalarına kanlarıyla yazmıştır.
 
S-47: (T.B.M.M.) Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır ?
C-47: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır.
 
S-48: Türkiye Cumhuriyeti kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur ?
C-48: Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur.
 
S-49: Ankara, hangi tarihte resmen başkentimiz olmuştur ?
C-49: 13 Ekim 1923 tarihinde.
 
S-50: Atatürk, kaç tarihinde nerede doğdu ve nerede vefat etti ?
C-50: Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.
10 Kasım 1938’de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. Bugün kabri Ankara’da Anıtkabirde bulunmaktadır.
 
S-51: Atatürk’ün babasının ve annesinin adı nedir ?
C-51: Babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı Zübeyde Hanım’dır.
 
S-52: İstiklâl Marşımızı kim yazmıştır ?
C-52: İstiklâl Marşımızı Milli Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY yazmıştır.
 
S-53: İstiklâl Marşımız,Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hangi tarihte milli marşımız olarak kabul edilmiştir ?
C-53: 12 Mart 1921 tarihinde.
 
S-54: Türkçe’yi ilk defa devletin resmi dili olarak ilan eden devlet adamımız kimdir ?
C-54: Karamanoğlu Mehmet Bey (15 Mayıs 1277).
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61094 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=