Cami,Ezan,Müezzin

CAMİ, EZAN, MÜEZZİN

S-1: Ezan ve müezzin neye denir ?
C-1: Ezan sözlükte “duyurmak, bildirmek” anlamına gelir.
Dini terim olarak anlamı ise; farz namazların vaktinin geldiğini duyurmak için belli vakitlerde okunan ve Hz.Peygamber tarafından öğretilen belli ifadelerdir. Ezan okuyan kişiye “müezzin” denir.
 
S-2: Ezan ilk defa ne zaman okunmaya başlamıştır ?
C-2: Müslümanlığın ilk yıllarında bugün bildiğimiz şekilde ezan okunmuyor, çeşitli yollarla namaz vakitleri duyuruluyordu.Hicretin ilk yıllarında Medine de Mescid-i Nebi’nin yapımı tamamlanıp, Müslümanlar düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılmaya başlayınca, Peygamberimiz namaz vakitlerinin 
girdiğini ve topluca namaz kılınacağını
duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş ve sonunda bu gün bildiğimiz şekliyle ezanın okunması kararlaştırılmıştır.
 
S-3:  İlk ezanı kim okumuşur ?
C-3: Ezan ilk defa Hz. Bilâl-i Habeşî tarafından sabah namazında, Neccaroğulları’ndan bir kadına ait yüksekçe bir evin damından okunmuş ve artık müslümanlığın önemli bir sembolü haline gelmiştir.
 
S-4: Ezanın sözlerini ve Türkçe anlamlarını söyleyiniz.
C-4: Ezanın sözleri ve Türkçe anlamları şöyledir;
ALLÂHÜ EKBER (4 defa)
Allah en büyüktür.
EŞHEDÜ ELLÂ İLÂHE İLLELLÂH (2 defa)
Şahitlik ederim ki,Allah’tan başka ilâh yoktur
EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDE’R-RASÛLÜLLÂH (2 defa)
Şahitlik ederim ki,Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
HAYYE ALE’S-SALÂH (2defa)
Haydin namaza.
HAYYE ALE’L-FELÂH (2 defa)
Haydin Kurtuluşa
ALLÂHÜ EKBER (2 defa)
Allah en büyüktür.
LÂ İLÂHE İLLELLÂH (1defa)
Allah’tan başka ilâh yoktur.
Sabah namazında “HAYYE ALE’L-FELÂH” denildikten sonra iki defa “ESSALÂTÜ HAYRUMMİNENNEVM”
“Namaz uykudan hayırlıdır” Cümlesi eklenir.
 
S-5: Camilerde ezan okunan ince ve yüksek kuleye ne denir ?
C-5: “Minâre” denir.
 
S-6: Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir ?
C-6: “Şerefe” dir.
 
S-7: Minarelerin ucuna takılan hilâle ne denir ?
C-7: “Alem” denir.
 
S-78: Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde iki minare arasına asılan ışıklı yazıya ne denir ?
C-78“Mahya” denir.
 
S-9: Kamet ne demektir ve nasıl yapılır ?
C-9: Erkeklerin yalnız başlarına yahut cemaatle namaz kılacakları zaman, Farzlardan önce ezanın sözlerini okumalarına “kamet” denir.
Tanımından da anlaşılacağı gibi kâmette ezanın sözleri aynen okunur.
Sadece “HAYYE ALE’L-FELÂH” tan sonra iki kere (Namaz başladı) anlamındaki “KAD KÂMETİ’S-SALÂH” denilir.
KAMET
 
Allâhü Ekber
Allâhü Ekber
Allâhü Ekber
Allâhü Ekber
 
Eşhedü Ellâ İlâhe İllellâh
Eşhedü Ellâ İlâhe İllellâh


Eşhedü Enne Muhammederrasûlüllâh
Eşhedü Enne Muhammederrasûlüllâh
 
Hayyâlessalêh      Hayyâlessalêh

Hayyâlelfelâh     Hayyâlelfelâh

Gad Gâmetissalêh     Gad Gâmetissalêh
 
Allâhü Ekber       Allâhü Ekber
 
Lâ İlâhe İllellâh
 
Farz Namazın sonunda
'' Allâhümme Entesselâmü ve min kesselâm
Tebêrakte Ya Zel Celâli vel İkrâm. ''
okunur.
 
Son Sünnet Kılınınca
'' Alê Rasülüne Salevât ''
denilir ve Salevat okunur
 
Daha sonra Tesbih Duâsı okunur
'' Sübhânellâhi Velhamdülillêhi Velê İlêhe İllellâhü vallâhü Ekber. Velê Havle Velê Guvvete İllê Billêhil Aliyyil Azîm.''
 
Burada Ayet-el Kürsî okunur ve tesbih çekilir
 
        33 defa Sübhânellâh         
             33 defa Elhamdülillêh            
33 defa Allahü Ekber
 
Tesbih Bitince
'' Lê İlêhe İllallâhü Vahdehü Lê Şerike Leh.
Lehülmülkü Velehülhamdü Vehüve Alê Külli Şeyin Gadîr. Sübhânerabbiyel Aliyyil e'lel Vehhêb ''
duası okunur.
 
S-10: Camide topluca namaz kılanlara ne denir ?
C-10: “Cemaat” denir.
 
S-11: Cemaatle namaz kılmanın dini hükmü nedir ?
C-11: İslam Dini, birlik ve beraberliğe ço büyük önem vermiştir.
Bu nedenle, imkânlar dâhilinde 5 vakit namazın cemaatle kılınmasını, Peygamber (a.s.) Önemle öğütlemiş ve cemaatle kılınan namazın, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha sevap olduğunu bildirmiştir.
Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınması zorunludur.
Diğer farz namazların cemaatle kılınması ise, müekked (kuvvetli) sünnettir.
 
S-12: Cemaate gitmemeyi caiz kılan özürler nelerdir ?
C-12: 1- Hastalık,
         2- Can güvenliğinin olmaması,
         3- Olumsuz hava şartları,
         4- Bedensel özürler (gözlerin görmemesi, kötürümlük, düşkün ihtiyarlık gibi.)
 
S-13: Camilerimize girerken nelere dikkat etmeliyiz ?
C-13: Camilerimize girerken;
1- Abdestli olmaya,
2- Soğan, sarımsak gibi şeyleri yiyerek kötü kokulu olmamaya,
3- Temiz ayak ve temiz çoraplı olmaya,
4- Yüksek sesle konuşmamaya,
5- Sağ ayakla girmeye dikkat etmeliyiz.
 
S-14: “Saf” ne demektir ?
C-14: Camide cemaatle namaz kılarken yan yana dizilerek meydana getirilen sıraya saf” denir.
 
S-15: Camide Müslümanlara namaz kıldıran kişiye ne denir ?
C-15: “İmam” denir.
 
S-16: Camide Müslümanlara öğütlerde bulunan ve konuşma yapan kişiye ne denir ?
C-16: “Vaiz” denir.
 
S-17: Vaizin yaptığı öğüt ve konuşmalara ne denir ?
C-17: “vaaz” denir
 
S-18: Vaizin cemaate vaaz vermek için çıktığı yüksek yere ne denir ?
C-18: “Kürsü” denir.
 
S-19: Cuma ve bayram namazlarında imam tarafından mimberde okunan dua ve verilen öğütlere ne denir ?
C-19: “Hutbe” denir.
 
S-20: Camilerde imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek yere ne denir ?
C-20: “Mimber” denir.
 
S-21: Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir ?
C-21: “Mihrab” denir.
 
S-102: Caminin yuvarlak olan çatı kısmına ne denir ?
C-102: “Kubbe” denir.
 
S-203: Camilerin bahçelerinde abdest almak için yapılmış özel yerlere ne denir ?
C-103: “Şadırvan” denir.
 
S-104: Üzerinde namaz kılınan özel örtüye ne denir ?
C-104: “Seccade” denir.
 
S-105: Teşrik Tekbirleri nedir ve ne zaman okunur ?
C-105: Kurban Bayramından bir gün önce Arefe günü sabah namazından başlayarak,bayramın 4. günü akşam namazına kadar (ikindi namazı dahil) 23 vakit farz namazlardan sonra bir defa okunan tekbirlere “Teşrik Tekbirleri”  denir.
Teşrik Tekbirleri şöyle okunur
“Allahü Ekber Allahü Ekber lâ İlâhe illellâhü  vellâhü ekber. Allahü Ekber ve lillêhil hamd.”
 
S-106: Her namazın sonunda ne yapılır ?
C-106: Dua edilir.
 
S-107: Dua nedir ?
C-107: Allah’a yalvarmaktır.
 
S-108: Duâların sonunda ne denir ?
C-108: “Âmîn” (Allah’ım kabul et) denir.
 
S-109: Beddua neye denir ?
C-109: Bir kimsenin kötülüğe uğraması için yapılan duaya beddua denir.
 
DUA
“Ey Rabbimiz !
Bize hem dünyada hem de ahrette
İyilik ve güzellikler ver !
Bizi cehennem azâbından koru!
“Ey Rabbimiz !
Hesâbın kurulacağı kıyâmet günü,
Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla”

Âmîm

www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61094 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=