İtikat Dersi Soru ve Cevapları

İTİKAT DERSİ
SORU VE CEVAPLARI


AŞAĞIDAKİ HER SORUNUN 4 CEVABI VAR,  DOĞRU CEVABI BULACAĞIZ. 
 
 
1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak  
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak
 
 
2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?

a- İslamın şartları              b- İmanın şartları       
c- Namazın Şartları           d- Abdestin şartları
 
 
3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?

a- İhlas Suresi                       b- Nas suresi             
c- Kevser suresi                    d- Felak suresi
 
 
4. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

a-Allah’ın her şeyi görmesi                 b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi       d- Allah’ın var olması
 
 
5. “Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?

  a- İrade                                   b- Basar                     
  c- Kelam                                 d- Kudret
 
 
6. “Her şey Allah’ın dilemesiyle olur” Bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Hayat                     b- İlim                         
  c- Tekvin                   d- İrade
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zati” sıfatlarındandır?

  a- Vücut                     b- Hayat                     
  c- Kudret                   d- Semi
 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?

  a- Emanet                  b- Fetanet                  
  c- Beka                      d- Tebliğ
 
 
9.         Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
           
a- Rahman            b- Samed              c- Kur’an              d- Alim
 
 
10.       Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rezzak” isminin anlamıdır?
           
a- Zengin                    b- Rızık veren            c- Affedici                  d- Hayat veren
 
 
11.       Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
           
a- Rahman                 b- Samed                    c- İslam                      d- Şahid
 
 
12.       Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerindendir?
           
a- İlim                         b- Hayat                     c- Basar                     d- Aziz
 
 
13.       Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri yer alır?
            
    a- Adem-Muhammed (A.S.)                         b- İsa- Musa (A.S.)
    c- Harun-Yahya (A.S.)                                  d- Nuh-Hud (A.S.)
 
 
14.       Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
           
a- Sıdk                                   b- Emanet                  c- İsmet                      d- Sefa
 
 
15.       “Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler” cümlesi aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
            
       a- İsmet                b- Sıdk             c- Mü’min              d-Müslüman  
 
 
16.       Aşağıdakilerden  hangisi Kur’anda ismi geçen peygamberlerden değildir?
           
a- Hz. İdris                 b- Hz. Musa               c- Hz. Süleyman         d- Hz. Şit
 
 
17.       Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?
           
a- Abdullah                b- İsrafil                     c- Halis                       d- Harun
 
 
18.       Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
            
            a- Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara bildirmek
            b- İnsanlara iyi, doğru ve güzel olan her şeyi anlatmak ve örnek olmak
            c- Her alanda kendilerine tabi olanlara örnek olmak, güzel ahlakı anlatmak
            d- İnsanların işledikleri günahları bağışlamak
 
 
19.       Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?
            
            a- Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
            b- Sihir yaparak insanları şaşkına çevirmek
            c- İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak
            d- Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak
 
 
20.       Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?
            
 a- Son peygamber olması          b- Bütün insanlığa gönderilmiş olması
 c- Kendisine kitap verilmesi    d- Son din olan İslam dinini temsil etmesi
 
 
21.       Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (A.S.)’in özelliklerinden değildir?
            
  a- İlk peygamber olması                     b- Medine’ye hicret etmesi
  c- 40 yaşında peygamber olması       d- Miraca Yükselmesi
 
 
22.       Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?
           
a- Hz.Musa         b- Hz.İsa        c- Hz.Muhammed      d- Hz.Yunus
 
 
23.       “Ahiret Gününe İman” Aşağıdakilerden hangisinin şartıdır?
            
               a- İslamın         b- İmanın         c- Namazın         d- Abdestin
 
 
24.       “İnsanların yeniden dirilmesi” imanın şartlarından hangisine işaret eder?
            
               a- Allah’a iman          b- Ahirete iman          
               c- Kitaplara İman      d- Melekler iman
 
 
25.       Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
            
                a- Cebrail         b- Mikail          c- İsrafil          d- Azrail
 
 
26.       Aşağıdakilerden hangisi insan öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?
            
               a- Hesap verme         b- Cehennem        c- Cennet        d- Sırat
 
 
27.       “Kabir” Sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
           
a- Doğum            b- Yaşam             c- Evlilik           d- Ölüm
 
 
28.       Hz. İsa günümüzde hangi dinin peygamberi olarak görülmektedir?
            
      a- İslamın         b- Hristiyanlığın         c- Yahudiliğin         d- Hinduizm
 
 
29.       “Peygamberler Allah’dan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
           
a- İsmet          b- Emanet          c- Tebliğ         d- Fetanet
 
 
 30.       Dünya hayatı ahirete göre neye benzetilmiştir?
           
a- Beşik          b- Tarla         c- Ev         d- Terazi
 
 
31.       “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
           
a- Hadis          b- Ayet          c- Kelam         d- Atasözü
 
 
32.       Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?
           
a- İman          b- İslam        c- Esma-ül Hüsna         d- Din
 
 
33.       “Allah’ın her şeyi bilmesi” aşağıdakilerden hangisinin anlamını ifade eder?
           
a- Büyük          b- Bağışlayan        c-Kahhar          d- Alim
 
 
34.       Evrenin ve insanlığın son bulup yok olmasına ne ad verilir?
           
a- Kıyamet          b- Mahşer         c- Sur          d- Dirilme
 
 
35.       Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?
           
a- Vücud           b- Kıdem           c- Vahdaniyet          d- Beka
 
 
36.       Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hayat             b- İlim              c- Basar             d- Tekvin
 
 
37.       Allah’ın “Esmaü-l husna” olarak ifade edilen kaç tane ismi vardır?
           
a- 99             b- 89              c- 199             d- 24
 
 
38.       Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Katibin” meleklerinin görevidir?
           
        a- Cennet bekçisi        b- Cehennem bekçisi 
        c- Sorgu melekleri     d- Sevap ve günah yazan
 
 
39.       Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?
           
a- Cennet hayatı                    b- Kabir hayatı          
c- Cehennem hayatı              d- Mahşer hayatı
 
 
40.       İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere ne ad verilir?
 
            a- Berzah          b- Kabir         c- Mahşer          d- Hesap
 
 
41.       “Her peygambere bir kitap verilmiştir” buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
            a) Tevrat-Hz. Musa (as)                    b) İncil-Hz. İsa (as)    
            c) Kuran-Hz. Muhammed (as)         d) Zebur-Hz. Musa (as)
 
                               
42.       Kelime-i Tevhid in türkçe anlamı hangisidir?
 
A-Şahidlik etmek      
B-Allah tan başka ilah olmadığına inanmak
C-Allah tan başka ilah yoktur,Muhammed Allah ın elçisidir.
D-Allah ın dışında hiç bir varlığa boyun eğilmeyeceğine inanmak.
 
 
43.       Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?
 
A-Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
B-Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
C-Veeşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
D-Eşhedü ellailahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
 
 
44.       Kelime-i Şehadet'in tam anlamı hangisidir?
 
A-Ben kabul ederim ki Allaht an başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kulu ve elçisidir.
B-Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.Ve yine kabul eder ve şahitlik ederim ki Muhammed, Allah ın kulu ve elçisidir.
C-Allah tan başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kuludur.
D-Ben şahitlik ederim ki Allah birdir.Muhammed Allah ın Peygamberidir.
 
 
45.       Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
 
A-Lailahe illellah , Muhammedürrasülüllah.  
B-Eşhedü ellailahe illellah,veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
C-Sübhanellahi velhamdülillah
D-Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
 
 
46.       İnsanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran, onları dine çağıran kimseye ne ad verilir?
 
A- Hoca           B- Resül          C- Tevhid       D- İlah
 
 
47.       Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
 
A- Mümin        B- İslam          C- İnsan         D- Müslüman
 
 
48.       Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah,    la,   ilahe
 
A- Kelime-i Tevhid      B- Kelime-i Şehadet           
                C- Kelime-i sözcük      D- İlahi ibadet
 
 
49.       Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A- Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur.
B- Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu.
C- Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri, onları iyi, güzel ve doğru  olan şeylere yönlendiren ilahi öğütler bütünüdür.
D-Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür. 
     
                                   
50.       Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı nedir?
 
A- Hristiyanlık          B- Yahudilik        C- Hanif          D- İslam
 
 
51.       ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?
 
A- Hadis         B- Ayet        C- Kutsi hadis          D- Farz
 
 
52.       Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma, selam verme, neyin tarifidir?
 
A-Barış            B-Özgürluk          C- Din          D- İslam
 
 
53.       Hangisi peygamberler tarafından insanlara bidirilen temel ilkelerden değildir?
 
A- Allahın varlığına ve birliğine inanmak.    
                B- Ondan başkasına kulluk etmemek
C- Ölümden sonra dirilişe inanmak                         
                D- Namaz kılmak
 
 
54.       Hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?
 
A- İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir.
B- İlahi bir dindir.
C- İnsan yaratılışına uygundur.
D- Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.
 
 
55.       Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?
 
A- Namaz kılmak              B- Allah’tan başkasına kulluk etmemek
C- Zekat vermek               D-Hacca gitmek
 
 
56.       Hangisi imanın şartlarından değildir?
 
A- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak               
                B- Peygamberlere inanmak
C- Ahlak kurallarına inanmak                              
                D- Ölümden sonra dirilişe inanmak
 
 
57.       Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya benzetmiştir?
 
A- Peygamber Efendimiz       B- Allah(cc)               
                C- Mevlana                               D- Yunus Emre   
 
 
58.       Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
 
A- Peyğamber          B-Oruc          C- Müslüman          D- İlaah
 
 
59.       Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış değildir?
 
A- İslam, eksikleri olan bir dindir.  
                B- İslam, zor anlaşılır bir dindir.
C- İslam, ilahi bir dindir.                               
                D- İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.
 
 
60.       İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
 
A-Hacca giderek                      B- Kur’an okuyarak  
C-Namaz kılarak                     D- Kelime-i şehadet söyleyerek
 
                                                   
61.       Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
 
A- Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
B- Güvenerek onaylamak
C- Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak, güven duyarak onaylamak.
D- Allah a inanmak    
 
 
62.       Yaratılan varlıklar içerisinde insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?
 
A- Akıl sahibi bir varlık olması                     
                B- Yiyen ve içen bir varlık olması
C- Çoğalan varlık olması                   
D- Doğup, büyüyüp ve ölmesi.
 
 
63.       İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?
 
                A- İnanç     B-Zenginlik     C-Çok okumak      D- İyi bir işte çalışmak
 
 
64.       Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye ne denir?
 
A- Müslüman        B- Muhacir       C- Mücahit         D- Mümin
 
 
65.       Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını yaşamaya çalışan kişiye ne denir?
 
A- Müslüman         B- Mümin         C-  Muhlis         D- Muhacir
 
 
66.       İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?
 
   A- Sübhaneke        B- Salli- barik         C- Amentü          D- Kunut duası
 
 
67.       Hangisi meklerin özelliklerinden değildir?
 
A- Müminler için dua ederler                       
B- Gece gündüz Allah ı zikrederler
C- Oruç tutarlar                                             
                D- Nurdan yaratılmışlardır
 
 
68.       Hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
 
A-Allah tarafından bildirilen mesajları insanlara ulaştırmaktır. 
B- Peygamberler, gaybı(geleceği) bilirler.
C-Peygamberler, dini insanlara öğretirler.
D-Peygamberler, örnek şahsiyetlerdir.
 
 
69.       Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz ?
 
A-İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir.
B-Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir.
C-Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez.
D-İyi bir kul olmak için öldükten sonra da ibadet etmesi gerektiğine inanır.
 
 
70.       Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?
            
            a) Oruç tutarlar.
            b) Evlenir çoğalırlar
            c) Ateşten yaratılmışlardır.
            d) Allah`ı tesbih ederler.
 
 
 71.      Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı değildir?
           
a) Elçilik            b) İdarecilik        c) İyilik          d) Kuvvet
 
72.       Aşağıdakilerden hangisi İsrafil meleğinin görevidir?
 
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.
b) Tabiat olaylarını düzenlemek
c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.
 
 
73.       Asağıdaki meleklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
 
a) Cebrail
b) Mikail
c) Kiramen Katibin
d) Münker-Nekir
 
 
74.       Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
 
a) Bol bol tevbe ederler.
b) Bol bol tesbih ederler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.
 
 
75.       Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden değildir?
 
a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.
 
 
76.       Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?
 
a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.
b) Nurdan yaratılmıslardır.
c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.
 
 
77.       Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?
 
a) Cinlerden de, insanlardan da olabilirler.
b) İnsanı kötülükten menederler.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır.
d) Nurdan yaratılmışlardır.
 
 
78.       Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
 
a) Allah’ın emri ve izniyle çeşitli sekil ve kılıklara bürünebilirler.
b) Günah islediklerinde meleklikten çıkarlar.
c) İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır.
d) Kanatları vardır.
 
 
79.       Meleklere iman insana aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
 
a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı Meleklerin kendisinin yaptığı iyi ve kötü davranışları kaydettiğini bilir daha dikkatli davranır.
c) Meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde meleklerin kendisi için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye gerek kalmaz.
 
 
80.       Aşağıdakilerden hangisi Cebrail meleğinin görevidir?
 
a) Tabiat olaylarını düzenlemek                  
                b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek                                         
                d) Can almak
 
 
81.       Tabiat olaylariyla ilgilenen meleğin adı nedir?
 
            a) Kiramen Katibin      b) Münker-Nekir     c) İsrafil        d) Mikail


82.       Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden degildir?
 
a) Vahiy getirmek.                                        b) Sorgu sual sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek.                d) Kıyamet günü sura üflemek
 
 
 83.       Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin görevleri arasında sayılamaz?
 
a) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü tüm fiillerini kaydetmek.
c) İnsanlara zor anlarında yardım etmek.
d) İnsanların kalplerine ferahlık vermek.
 
 
 84.       Aşağıdakilerden hangisi kitaplara imanın faydalarından değildir?
 
a) Allahın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu bilmek.
b) Allahın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilmek.
c) Milyarlarca insanin ayni kitabi okuduğunu bilmek ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.
d) Sadece bir yakinini kaybettiğinde okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmek.
 
 
 85.       Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan degildir?
 
                a) Tevrat          b) Zebur            c) İncil             d) Mesnevi
 
 
 85.       Aşağıdakilerden hangisi Musa AS.peygambere gönderilmistir.
 
a) Tevrat             b) İncil             c) Kur’an         d) Zebur
 
 
 86.       Aşağıdakilerden hangisi Davut A.S.Peygambere gönderilmiştir.
 
a) Tevrat              b) İncil             c) Kur’an              d) Zebur
 
 
 87.       Aşağidaki kitaplardan hangisi orjinalligini korumaktadır?
 
a) Tevrat              b) İncil              c) Kur’an             d) Zebur
 
88.       Günümüzde Mezmurlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer alan Kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Ahd-i Atik            b) İncil            c) Kur’an           d) Zebur
 
 
 89.       Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid (Yeni Ahid) ismiyle bilinir?
 
a) Tevrat                   b) İncil             c) Kur’an           d) Zebur
 
 
 90.       Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerimin diğer isimlerinden değildir?
 
a) Furkan                 b) Zikir            c) Hüda              d) Ahd-i Cedid
 
 
 91.       Aşağıdaki Kitaplardan hangisi bütün insanlığa gönderilmiştir?
 
a) Tevrat                  b) Zebur            c) İncil               d) Kur’an
 
 
 92.       Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?
 
a) Yahudiler         b) Hristiyanlar         c) Müslümanlar        d) Müşrikler
 
 
 93.       Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?
 
a) Hz. İbrahim        b) Hz. Adem         c) Hz. Musa         d) Hz. İdris
 
 
 94.       Hz. Sit (a.s)’a kaç suhuf gönderilmiştir?
 
a) 50                      b) 20                     c) 10                    d) 30
 
 
 95.       Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar suhuf gönderilmiştir?
 
a) Hz. Sit-Hz. Adem                                      b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c) Hz. Sit- Hz. İbrahim                                 d) Hz. Adem-Hz.İbrahim

96.       Allahin ilim, irade ve kudretiyle ezelden ebede kadar olmuş ve olacak herşeyi bilmesine ne denir?
 
a) Kaza                 b) Kader               c) Hayır                d) Şerr
 
 
 97.       Yapılması gereken herseyi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Temayül             b) Tevekkül           c) Tefekkür           d) Tekebbür
 
 
 98.       Yenilen içilen türden, Allahın kullarına vermiş olduğu şeylere ne denir?
 
a) Rızık                  b) Nimet                  c) Yemek                d) Hediye
 
 
99.       Aşağıdakilerden hangisi son kutsal kitaptır?
           
a) Kur’an-ı Kerim             b) İncil             c) Zebur               d) Tevrat
 
 
 100.     Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir.
 
               a) Din                      b) Şahadet               c) Amel                    d) İtaat
 
 
 101.     Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?
 
 
               a) Müşrik               b) Münafık               c) Kafir                     d) Mecusi
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 60898 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=